Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Folks fikande fortsatt framgång

Månadsstatistiken för november 2012 visar på positiva siffror för restaurang- och hotellnäringen.

Publicerad 7 januari 2013

Statistiska Centralbyråns månatliga Restaurangindex, som avser november, visar på fortsatt positiva försäljningssiffror. Alla kategorier av restauranger, med undantag för personalrestaurangerna, ökade sin omsättning jämfört med november 2011. Allra bäst gick det för kaféer samt lunch- och kvällsrestauranger, med över 10 procents ökning.

En annan mätare är Konjunkturinstitutets konfidensindikator, som tar sikte på företagens förväntningar. Under större delen av 2012 sjönk företagens framtidstro i de flesta branscher – här var hotell och restauranger ett undantag såsom en av de mer optimistiska branscherna. De senaste siffrorna, som kom strax före jul, visar att optimismen ökat något i många andra branscher, men ligger mer still inom hotell och restauranger. Här tror man nu att omsättning och antal anställda kommer att ligga i stort sett still, eller öka lite grann, de närmsta månaderna.

Upplysningscentralen (UC) publicerar konkursstatistiken. Siffrorna för november visar på en kraftig ökning av antalet företagskonkurser – 12 procent fler än samma månad året innan. Hotell och restauranger går tydligt emot strömmen genom att antalet konkurser minskade med 7 procent för november.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.