Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

FN-organisation tar upp våldet i branschen

Gäster och arbetsgivare respekterar inte de anställda. Därför är risken för våld mot de anställda stor på hotell och restauranger. FN:s arbetsorganisation ILO ska diskutera problemet vid ett möte i oktober.

Publicerad 24 september 2003

Arbetarna i hotell- och restaurangnäringen löper större risk än de flesta andra att utsättas för våld och trakasserier på arbetsplatsen. Det konstaterar forskarna Helge Hoel från universitetet i Manchester, England, och Ståle Einarsen från universitetet i bergen, Norge. De har skrivit underlaget till ILO:s möte. Helge Hoel var tidigare aktiv i norska Hotell- och restaurangfacket.

Utsattheten gäller för hotell- och restaurangarbetare i de flesta länder. Orsakerna är många: brist på ordentliga arbetskontrakt, mycket svartarbete, låg andel yrkesutbildade och en hög personalomsättning.
Det leder till en låg respekt för de anställda, både från gästernas och arbetsgivarens sida. Det leder i sin tur till att de anställdas självkänsla sjunker.

– De har slutat reagera mot trakasserier och övergrepp som skulle vara otänkbara i andra branscher, säger Helge Hoel till norska fackets tidning.
För att förbättra situationen måste de anställda få en starkare ställning, anser forskarna. En del i detta är bättre utbildning.

ILO-mötet pågår 8 – 15 oktober i Genève i Schweiz. Deltagarna kommer från fackföreningar, arbetsgivarnas organisationer och regeringar.

Därför är hotell- och restaurangarbetare utsatta:
* Stressigt arbete
* Berusade och drogpåverkade gäster
* Udda/sena arbetstider
* Sexualiserad miljö
* Många arbetar ensamma
* Oklara roller mellan gäst och anställd
* Gästen dominerar arbetsmiljön
* Dåligt utbildade arbetsledare
* Många små arbetsplatser
* Incidenter som händer rapporteras inte
* Dålig social dialog mellan fack och arbetsgivare.
* Våld och stress anses ”höra till” jobbet.

Därför får de anställda inte respekt
* de är unga
* har tillfälliga jobb
* har kort erfarenhet och dålig utbildning
* är kvinnor
* hör till etniska minoriteter

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.