Nyheter Startsidan
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fler vita branschjobb tack vare liggarna

Sedan lagen om personalliggare på restauranger infördes har antalet "vita jobb" i restaurangbranschen ökat rejält. Och även krögarna är nöjda, visar regeringens utredning.

Publicerad 30 september 2009

I går presenterades den så kallade personalliggarutredningen, där de två första åren med lagen har utvärderats. Resultatet visar på god effekt.  – År 2007 hände det något. Då steg restaurangföretagens redovisade löner kraftigt, och de fortsatte att stiga även under 2008, säger utredaren Katrin Wallberg.

En del av ökningen beror på konjunkturuppgång och andra faktorer, men även med dessa i beräkningen ökade lönesummorna markant, konstaterar utredarna. De uppskattar att restaurangernas redovisade löner steg med en dryg miljard kronor under 2007 och 2008. Det motsvarar mellan 4 000 och 6 000 årsarbetskrafter.  

Utredningen har också undersökt hur företagarna själva ser på personalliggarna. Och även här är resultatet gott. Det visade sig att sex av tio företagare i frisör- och restaurangbranschen är positiva till systemet.
– Vi blev lite överraskade av de positiva svaren. Man tycker att personalliggarna bidrar till internkontroll, att de hjälper till att hålla koll på personalens arbetade tid och så. Och att det minskade svartarbetet, det tycker man är bra, sade utredaren Nils Johansson.

Utredningen föreslår nu att personalliggare ska införas i fler branscher. Det gäller först och främst bygg- och anläggningsbranschen samt tvätteribranschen, men utredarna anser att även andra branscher skulle kunna omfattas av lagen i framtiden.

Fakta: Personalliggare

Sedan januari 2007 är det lag på att alla restauranger och frisörer måste föra en personalliggare. Där ska alla anställda registreras inför varje arbetspass. Om Skatteverket kommer på besök till arbetsplatsen och hittar anställda som inte finns registrerade kan arbetsgivaren få betala ett vite. 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.