Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fler utan jobb i storstäder, färre i Halland

I januari ökade antalet helt arbetslösa i Hotell- och restauranganställdas a-kassa. I Halland och Värmland blev de arbetslösa dock färre.

Publicerad 16 februari 2011

Sammanlagt var 11 914, nästan en fjärdedel, av medlemmarna i HRAK utan full sysselsättning någon gång under januari. Det är en ökning med 128 personer jämfört med månaden innan. Mest ökade de helt arbetslösa, medan gruppen deltidsarbetslösa och de med tillfälliga timanställningar minskade något.

Den största ökningen stod Stockholm och Malmö för. I Halland, Värmland och Jönköpings län sjönk i stället antalet arbetslösa under månaden.   

Källa: Ams.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.