Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fler svenskar är emot svartjobb

Ekobrott, som svartjobb och deklarationsfusk, har blivit mindre acceptabelt hos svenska folket.

Publicerad 10 april 2003

Människor ser allvarligare på ekobrott idag, än de gjorde för femton år sedan. Och de vill också att brotten ska straffas hårdare.

– Jag blev förvånad att attityderna var strängare i dag. Roligt att upptäcka att ungdomarna har ändrat åsikt. För femton år sedan tyckte de att svartjobb var okej, säger professor Sören Wibe från Skogshögskolan i Umeå som har författat rapporten.

Han ser två förklaringar till svenskarnas strängare syn på ekobrott.
– En ena är skattereformen med sänkning av marginalskatten som gör det mindre lönsamt med svartjobb. Den andra är 1990-talets besparingar, människor har en klarare insikt att det kostar med välfärd, säger Sören Wibe.

En fråga var ”Tycker du att staten ska satsa 10 miljoner kronor på att bekämpa svartjobb även om statskassan inte skulle tjäna på det?” I dag vill hälften, 52 procent, 1988 var bara 32 procent beredda att satsa de pengarna.
– Det har blivit mer omoraliskt att jobba svart, säger Sören Wibe.

Då, 1988, fanns en tydlig tendens att de mer välbärgade också var mer förstående för skattebrott av olika slag. Det verkar ha förändrats.

Fakta om undersökningen:
En enkätundersökning skickades ut hösten 2001 till 2 700 personer i åldern 18-70 år. Cirka 1 500 personer svarade på frågorna.
*Bakgrund till undersökningen var att Brottsförebyggande rådet, BRÅ, fick i uppdrag av regeringen att stimulera forskning om ekonomisk brottslighet.
*Författaren till rapporterna ”Attityder till ekonomisk brottslighet 1988 och 2001” är professor Sören Wibe vid Skogshögskolan i Umeå. I dag är han socialdemokratisk riksdagsman.

Läs mer om ekobrott:
»Skatterazzia bättre än schablonskatt.« Läs mer här>>
Nya regler ska minska ekobrott. Läs mer här >>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.