Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fler och nöjdare medlemmar i HRAK

Hotell- och restauranganställdas a-kassa har arbetat hårt för att få både fler och nöjdare medlemmar. De har lyckats med båda delar, visar den nya kundnöjdhetsundersökningen.

Publicerad 25 augusti 2014

I årets kundnöjdhetsundersökning bland a-kassorna får Hotell- och restauranganställdas a-kassa helhetsbetyget 68. Det är rejäl ökning från förra undersökningen, som gjordes 2012. Då fick HRAK 60.  
– Det är en klar förbättring. Men vi har också arbetat mycket med medlemsfokus det senaste ett och ett halvt året, säger Ewa Larsson som är biträdande kassaföreståndare för HRAK.

A-kassans medlemmar har blivit nöjdare med såväl kommunikation och information som personligt bemötande. Till exempel tycker fler av HRAK:s medlemmar att kassans handläggare visar förståelse för deras situation. Där har index gått upp från 60 till 72. Medlemmarna tycker även att breven från kassan är lättare att förstå, 70 i år gentemot 60 år 2012, och att tonen i breven är bättre, 65 i år mot 52 år 2012.
– Det här är precis de områden som vi har fokuserat på så det är roligt. Men vi vill så klart bli ännu bättre, säger Ewa Larsson.

Hon tror även att kassans ansträngningar märks på medlemsantalet. Mellan första juni 2013 och första juni 2014 ökade HRAK:s medlemsantal med 8,3 procent. HRAK ökade därmed betydligt mer än någon annan a-kassa under samma period. Den sista juli i år hade a-kassan 55 913 medlemmar.

 

Fakta: Undersökningen

Det så kallade Nöjd-kund-index bland a-kassornas medlemmar görs vartannat år av företaget CFI. Samtliga a-kassor deltar i undersökningen. Branschsnittet i undersökningen var 69 för alla kassor.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.