Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fler läser Hotellrevyn

Svensk Hotellrevy får fler läsare. Enligt undersökningsföretaget Orvesto har antalet läsare ökat från 48 000 till 51 000 detta år. Det är en ökning med 3 000 läsare, sex procent.

Publicerad 8 oktober 2004

Orvesto är ett systerföretag till Sifo och undersöker hur många som läser tidningar. Drygt 15 000 personer mellan 15 och 64 år intervjuas om sina medievanor. Sedan räknas svaren upp så att de motsvarar hela befolkningen.
Svensk Hotellrevy har en ung läsekrets, jämfört med de flesta andra tidningar. Den typiska läsaren är en kvinna i 30-årsåldern.
Tidningarna får själva anmäla om de vill vara med i undersökningen och Svensk Hotellrevy har gått med detta år. Den aktuella undersökningen är den andra där tidningen deltar.
Nästa undersökning kommer i januari.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.