Nyheter upphandling

Fler kommuner kräver schysta villkor

När offentlig sektor köper upp en tjänst eller vara, som till exempel skolmåltider, får de inte kräva att företaget som lagar maten ska ha kollektivavtal. Däremot kan de begära att arbetsvillkoren är enligt avtal. Och det är det allt fler som gör.

Publicerad 8 september 2022
Fler kommuner kräver schysta villkor
Bodil Hansson, S, är kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall. Vid upphandlingar kräver kommunen villkor i nivå med kollektivavtal. Foto: Evelina Ytterbom, Mostphotos

Lagen om offentlig upphandling är ett resultat av Sveriges medlemskap i EU. Lagen ska se till att alla företag som vill sälja en vara eller tjänst till kommun, region eller stat har samma förutsättningar och behandlas lika, var man än finns i unionen. Ett av målen med lagen är att undvika korruption och protektionism, det vill säga att ett medlemsland gynnar en inhemsk leverantör.

Den svenska modellen, med hög kollektivavtalstäckning och starka parter som reglerar villkoren på arbetsmarknaden, är inte särskilt vanlig i resten av Europa. Därför får inte offentlig sektor kräva att de företag som anlitas ska ha kollektivavtal. Men sedan 2017 kan kommuner, regioner och statliga myndigheter kräva att de anställda har villkor enligt kollektivavtal om arbetet utförs i Sverige. Vid varje upphandling ska man avgöra om det finns behov av att göra det. Det kan till exempel handla om att det är en bransch där det är vanligt att anställda får villkor under avtalsnivå.

En kommun som var tidigt ute är Sundsvall. År 2015 föreslog kommunstyrelsen att kommunen skulle införa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Det fick man dock backa från.
– För oss var det viktigare att säkerställa schysta villkor än att driva process, för vi var ganska säkra på att det var där vi skulle hamna, säger Bodil Hansson, S, nu kommunstyrelsens ordförande.

För att försäkra sig om att inget företag ska kunna konkurrera med sämre villkor har kommunen fört en dialog med fackliga organisationer om vilka avtalade villkor som väger tyngst.
– Det här är en viktig fråga för oss i Sundsvall. Vi ställer krav på att villkoren ska vara i nivå med kollektivavtal vad gäller lön, arbetstid, semester, försäkringar och tjänstepension. Som S-styrd kommun har det varit en självklarhet.

Bodil Hansson har ingen statistik som visar det, men det är hennes uppfattning att kommunens krav lett till att man anlitar fler företag med kollektivavtal.
– Ja, det är min bedömning att det blivit vanligare att företag vi anlitar har kollektivavtal. Det är det enklaste sättet att uppfylla villkoren.

En undersökning som Upphandlingsmyndigheten gjorde 2019 visar att krav på arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal har ökat i offentlig upphandling. Mer än var tredje kommun, region och statlig myndighet uppgav då att det ökat. Mer än hälften hade ställt kravet det senaste året. Det var betydligt vanligare i kommuner och regioner än i statliga myndigheter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här