Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fler jobb i branschen – men arbetslösheten sjunker inte

Goda tider för landets hotell och restauranger ger allt fler jobb. Men trots det väntas arbetslösheten i branschen inte att sjunka nämnvärt under 2007. Det förutspår AMS i sin prognos för nästa år.

Publicerad 7 december 2006

Året som snart är slut ser ut att bli ett rekordår för hotell- och restaurangbranschen. Enligt Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR, blir omsättningen i branschen närmare 64 miljarder kronor för 2006. Att det går bra för branschen märks också i antalet anställda.

Enligt Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, ökade antalet anställda i hotell- och restaurangbranschen med nästan 4 000 personer under 2006. Och trenden fortsätter även under nästa år, förutspår AMS i sin prognos för arbetsmarknaden 2007.
– Hushållen får ett ökat utrymme för konsumtion och så blir det en ökad efterfrågan från näringslivet. Så förutsättningarna är goda för ett bra år inom hotell- och restaurangbranschen, säger Torbjörn Israelsson som är utredare på Arbetsmarknadsstyrelsen

Men trots det tror AMS inte att arbetslösheten kommer att sjunka märkvärt under 2007. Anledningen är att även arbetskraftutbudet, det vill säga antalet människor som vill jobba, blir fler under nästa år. Torbjörn Israelsson förklarar:
– Många kommer att välja arbete i stället för studier på den goda arbetsmarknad som råder. Sedan ökar befolkningen i arbetsföra åldrar och det kommer att föras över personer från försäkringskassesystemet till Arbetsmarknadsverket eftersom de bedöms kunna arbeta åtminstone till viss del.

Dessutom väntas antalet deltidsanställda i hotell- och restaurangbranschen att öka nästa år. I dag arbetar ungefär var fjärde yrkesverksam deltid, alltså mindre än 35 timmar per vecka. Av dem uppger var fjärde att de egentligen arbeta mer.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här