Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fler jobb i branschen 2014

Branscharbetsgivarna tror att det blir fler hotell- och restaurangjobb nästa år, visar Manpowers arbetsmarknadsbarometer. Hotell- och restaurang står därmed för den mest positiva utvecklingen i undersökningen.

Publicerad 10 december 2013

Manpowers arbetsmarknadsbarometer visar att svenska företagare ser försiktigt optimistiskt på den närmaste framtiden. Arbetsgivare i sju av tio branscher tror att de kommer att få anställa fler under första kvartalet 2014. Hotell- och restaurang är en av dem. Där har andelen arbetsgivare som tror på mer sysselsättning ökat med åtta procentenheter sedan förra kvartalet, och med tolv procentenheter jämfört med för ett år sedan.
– Hotell- och restaurangnäringens prognos brukar vara en tidig indikator på ett förbättrat konjunkturläge och signalen från merparten av regionerna ger också bilden av en spirande optimism när det gäller sysselsättningen under inledningen av 2014, säger Lars Forseth, vd för Manpower i Sverige.

Allra starkast prognoser kommer från transport- och kommunikationsarbetsgivarna, medan gruv-, bygg- och tillverkningsindustrierna verkar få en tuff start på nästa år.

 

Fakta: Undersökningen

Manpower har frågat 750 svenska arbetsgivare hur de tror att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i företaget fram till slutet av mars 2014, jämfört med innevarande kvartal.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.