Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fler i aktivitetsprogram under februari

I januari ökade den öppna arbetslösheten bland medlemmarna i Hotell- och restauranganställdas a-kassa. Men ökningen fortsatte inte månaden efter.

Publicerad 15 mars 2012

I slutet av februari var 4729 HRAK-medlemmar öppet arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Det är en minskning med 125 personer jämfört med januari. Även de deltidsarbetslösa blev något färre. Samtidigt ökade antalet sysselsatta i olika aktivitetsprogram med 90 till 3808 personer.
Antalet inrapporterade varsel om uppsägningar minskade också under februari.
I januari varslades 86 personer på 6 arbetsplatser. Månaden efter berördes 27 personer på tre arbetsställen av varsel.

Program med aktivitetsstöd

  • I Sverige är 184 000 personer sysselsatta i program med aktivitetsstöd.
  • Hotell- och restauranganställda samt Musikerna är de a-kassor som har störst andel av sina medlemmar i aktivitetsprogram.
  • Hit räknas personer i arbetsmarknadsutbildningar, arbetspraktik, prova-på-platser, praktisk kompetensutveckling, starta eget-stöd, ungdomsgaranti, kommunalt ungdomsprogram, jobbgaranti för ungdomar, förberedande insatser, olika projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning samt Fas 3.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.