Nyheter Avtal 2013
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fler avtal klara

Avtalsrörelsen är inte över än. I förra veckan fick ordningsvakter, anställda på Coop-restauranger och säsongspersonal på Parken Zoo nya avtal. Och ännu återstår en del att förhandla.

Publicerad 31 maj 2013

Hotell- och restaurangfackets förhandlare har inte legat på latsidan efter att det stora riksavtalet med Visita blev klart i mitten av maj. Sedan dess har en rad andra avtal blivit klara, och det har gått förvånansvärt smidigt konstaterar HRF:s avtalssekreterare Malin Ackholt.
– Det känns helt okej. Visst har det ibland varit hårda diskussioner men vi har ändå hittat lösningar. Det visar att vi som parter tar ansvar.
 
Många av de nya avtalen följer i stort det så kallade Gröna Riksavtalet mellan HRF och Visita, som tecknades i mitten av maj. Det gäller bland annat avtalen för ordningsvakter och kasinopersonal på Visita-anslutna arbetsplatser samt för säsongsanställda på Visita-anslutna skidanläggningar, som bland annat har tillägg för arbete med snökanoner och avdrag för kost på fritiden.

HRF har även skrivit på flera nya avtal med arbetsgivarorganisationen KFO, som gäller bland annat för anställda på Coop-restaurangerna och säsongsanställda på Parken Zoo i Eskilstuna. Även dessa avtal bygger på Visita-avtalet, men med en del förändringar. Till exempel har de som går på KFO:s riksavtal som grund rätt till huvudsemester under juni, juli eller augusti. Minst varannan vecka ska de ha rätt till ledighet under lördag-söndag alternativt söndag-måndag.

Fortfarande återstår en rad avtal. Förhandlingar pågår just nu med Bankinstitutens arbetsgivarorganisation, Flygarbetsgivarna, Svensk Handel och Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Inom kort ska HRF även börja förhandla med arbetsgivarorganisationen Almega om nya avtal för bland andra bingo- och bowlinghallsanställda.

Fakta: Egenheter i några avtal

Visita Ordningsvakter:
Anställd för enstaka dagar som bekostat egen uniform erhåller ett klädersättningsbidrag per tjänstgöringstillfälle:
* Den 1 juni 2013: 26:80

Visita Turistavtalet:
Tillägg för arbete med snökanoner:
* 1 juni 2013: 12:10/timme
 
Pris för kost på arbetstid och fritid:
* 1 juni 2013: 2 924 kronor

Kompensation då köksavdelning är stängd
* 1 juni 2013 61:00 kronor

Visita Casinoavtalet:

Minimilöner (per timme) från 1 juni 2013
* Begynnelselön: 116:55
* Efter 100 tjänstgöringstillfällen 118:55
* Efter 200 tjänstgöringstillfällen 119:55
* Efter 400 tjänstgöringstillfällen 120:55
* Efter 600 tjänstgöringstillfällen 123:55
* Efter 800 tjänstgöringstillfällen 127:55

OB före 24:00
* 1 juni 2013: 12:11/timme

OB efter 24:00
* 1 juni 2013: 30:01/timme

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.