Ur temat Coronakrisen
Nyheter utbildning

Färre valde yrkesprogram förra året

Coronapandemin har gjort att färre ungdomar söker till yrkesprogrammen på gymnasiet. Hotell- och restaurangprogrammen hör till dem som minskat mest. Det visar en ny studie.

Publicerad 30 november 2021
Färre valde yrkesprogram förra året
Färre elever valde yrkesprogram som förstahandsval till gymnasiet under 2020. Foto: Mostphotos

Det är forskare vid Institutet för Näringslivsforskning som har undersökt hur pandemin påverkat förstavalsansökningarna till gymnasieskolans olika program. Resultatet visar en kraftig minskning för flera av de yrkesförberedande programmen, medan de högskoleförberedande programmen i stort sett inte påverkats alls.

Störst minskning av förstahandssökande under 2020 hade barn- och fritidsprogrammet. Därefter kommer hotell- och restaurangprogrammen. Även bygg- och industriprogrammen har minskat, men betydligt mindre.

Tänkbara förklaringar som forskarna ser är att unga oroar sig för att pandemin ska få en långvarig effekt på arbetsmarknaden, eller att det ska vara svårt att få tag på en praktikplats inom de yrkesförberedande programmen.

Samtidigt har de sökande till högskoleförberedande program inte ökat så mycket att det motsvarar minskningen. Det antyder att eleverna som valt bort yrkesförberedande program inte valt att gå ett sådant i stället. Det är dock möjligt att eleverna valt andra utbildningsformer eller gett sig direkt ut på arbetsmarknaden, menar forskarna.

Om studien

För att undersöka hur coronapandemin påverkat ungdomars gymnasieval tittade forskarna på skillnaden i antalet ansökningar mellan den preliminära ansökan, som år 2020 gjordes före coronavirusets inträde, och den slutliga ansökan, som gjordes efter. De jämförde sedan skillnaden med tidigare år. Hela studien finns att läsa här.

Ingår i temat: Coronakrisen 171 artiklar

Alla artiklar i temat (168 till)