Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Färre konkurser i branschen 2011

Trots en ökande ekonomisk oro minskade antalet företagskonkurser förra året. I hotell- och restaurangbranschen slutade året på minus 7 procent.

Publicerad 10 januari 2012

Det är kreditupplysningsföretaget UC som sammanställt konkursstatistiken för förra året. Sammanlagt gick 6 045 svenska företag omkull under 2011, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. De positiva siffrorna är förvånande med tanke på fjolårets ekonomiska oro, säger UC:s marknadschef Roland Sibland.
– Under hösten har de svenska företagen drabbats av en konjunkturförsvagning som är kopplad till den ekonomiska krisen i vår omvärld och då främst i Europa. Oron har lett att företagens investeringar och den privata konsumtionen har minskat, vilket har slagit hårt mot framför allt mindre handels-, tjänste- och byggföretag.

I hotell- och restaurangbranschen var minskningen ännu större. Under 2011 begärdes 439 hotell och restauranger i konkurs. Det är hela 7 procent färre än under 2010. Betydligt sämre gick det för detaljhandeln där konkurserna i stället ökade med 8 procent under året. 

 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.