Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Färre fuskar med lägre krogmoms

Den sänkta krogmomsen har minskat momsfusket, konstaterar Skatteverket i en ny rapport. Det beror framför allt på att momsen nu är densamma på all mat som säljs på restaurangerna. Det finns helt enkelt ingen anledning att fuska med momssatserna längre.

Publicerad 24 januari 2014
Färre fuskar med lägre krogmoms
Före reformen redovisades en allt för hög andel hämtmat. Foto: Colourbox

Skatteverket fick i slutet av 2011 i uppdrag av finansdepartementet att utvärdera effekterna av den sänkta krogmomsen. I rapporten presenterar verket flera slutsatser. En är att det inte finns belägg för att sänkningen av momsen har minskat skattefusket, genom att det har blivit mindre lönsamt att fuska. Däremot konstateras att restaurangföretagen tidigare redovisade en allt för hög andel hämtmat, det vill säga mat till 12 procents moms. Före reformen redovisade företagen ungefär en tredjedel av sin omsättning till 12 procents moms. Med underlag av intervjuer med företagare beräknar verket att den egentliga andelen hämtmat borde ha varit ungefär en fjärdedel.
– Ungefär sju procent av företagens omsättning har tidigare redovisats med för låg moms. Det har inneburit att företagen betalat cirka 700 miljoner kronor för lite skatt per år, säger Katinka Hort, analytiker vid Skatteverket.

Det är dock inte pengar som staten får in i dag heller, eftersom all restaurangmat nu har den lägre momsen.

Skatteverket har även jämfört momssänkningen med andra reformer i branschen, som kravet på kassaregister. Månaderna efter att kravet på kassaregister infördes 2010 ökade Skatteverkets intäkter av moms, inkomstskatt och egenavgifter med 15 miljarder kronor. Av dessa tros drygt 1,6 miljarder kronor komma från restaurangbranschen. Den bestående effekten beräknas vara minst 300 miljoner kronor per år i restaurangbranschen.

Fler rapporter om den sänkta krogmomsen kommer. Även Tillväxtverket och Konjunkturinstitutet har fått i uppdrag att utvärdera reformen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här