Nyheter

Färre får godkänd arbetssjukdom

Publicerad 26 april 2016

De senaste 20 åren har antalet människor som får sina skador godkända som arbetssjukdomar minskat kraftigt, visar en ny rapport. Störst är minskningen bland kvinnor, framför allt i service- och vårdyrken.

Allt fler anmäler att de drabbats av en arbetssjukdom, det vill säga en sjukdom som uppkommit på grund av förhållanden i den fysiska eller psykiska arbetsmiljön. Samtidigt har antalet som får sina sjukdomar godkända minskat, visar en ny rapport från Afa försäkring. Den främsta förklaringen är förändringar i arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen, som har gjort det svårare att få vissa typer av sjukdomar godkända.
– Regelverket har fått konsekvenser för de godkända arbetssjukdomarna, framför allt de som har att göra med sjukdomar i skelettet och rörelseorganen. De har minskat mest bland kvinnor, säger Anna Weigelt, analyschef på Afa Försäkring.

Av de godkända arbetssjukdomarna som visade sig under 1994 och 1995, rörde över hälften sjukdomar i skelettet och rörelseorganen. Nästan tio år senare stod de för bara 14 procent av de godkända arbetssjukdomarna.

Att denna utveckling främst drabbat kvinnor är tydligt. Mellan 1994 och 2003 stod kvinnor för drygt 30 procent av de godkända arbetssjukdomarna. Mellan 2009 och 2014 var motsvarande siffra 19 procent, visar Afa:s rapport.

Restaurangpersonal, städare och undersköterskor är de grupper där de godkända arbetssjukdomarna minskat mest.