Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Färre arbetslösa, färre i åtgärder

Äppet arbetslösa, sysselsatta i åtgärder, tillfälligt timanställda och deltidsarbetslösa -- Arbetsförmedlingens siffror visar att något färre av HRAK:s medlemmar återfinns i dessa grupper.

Publicerad 9 maj 2014

De öppet arbetslösa medlemmarna i Hotell- och restauranganställdas a-kassa blev runt 100 personer färre under april, visar statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av månaden var 4 536 medlemmar, 8,7 procent av medlemstalet, helt arbetslösa.
Även antalet deltidsarbetslösa fortsatte nedåt med 100 personer under månaden.
Det går ofta att se ett samband mellan färre arbetslösa och fler i arbetsmarknadsåtgärder. Men under april minskade även antalet sysselsatta i program med 65 personer. Jämfört med samma månad förra året så är det 500 färre som är sysselsatta i åtgärder.

Under april varslades 90 hotell- och restauranganställda på sju företag. Två tredjedelar varslades på grund av nedläggningar och konkurser. Transportsektorn var dock värst drabbad under månaden, med över 700 varslade anställda.

Öppna arbetslösheten 2014 – 2013

Antal/procent av medlemstalet i a-kassan HRAK

 Månad2014
 2013
 april 4536/8,7 4545/9,1
 mars 4639/8,9 4563/9,1
 februari 4772/9,3 4782/9,5
 januari 4818/9,4 4907/9,8

Källa: Arbetsförmedlingen

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.