Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Färre anmälda arbetssjukdomar i branschen

Antalet anmälda arbetssjukdomar minskade med nästan 20 procent i hotell- och restaurangbranschen under 2006 jämfört med året innan. Det visar preliminär statistik från Arbetsmiljöverket.

Publicerad 19 januari 2007

Under förra året anmälde anställda i hotell- och restaurangbranschen cirka 1 200 arbetsskador till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Det är ungefär lika många som anmäldes under 2005.

En skillnad finns dock. Antalet anmälda arbetssjukdomar, det vill säga arbetsskador som uppkommit efter långvarigt arbete under skadliga förhållanden, minskade med nästan 20 procent jämfört med 2005. Jämfört med 2004 är det en minskning med över 30 procent.

Göran Andersen, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket och jurist, är dock skeptisk till Arbetsmiljöverkets siffror.
– Det stämmer inte med vår statistik. Vi ser snarare en ökning av den här typen av ärenden, säger han.
Göran Andersen tror i stället att en förklaring till de sjunkande siffrorna kan vara att hotell- och restauranganställda blivit sämre på att anmäla sina arbetssjukdomar.
– Det är många som inte vet vad de har rätt till och vad de ska göra när de har skadat sig, säger han.

Under 2006 anmälde anställda i hotell- och restaurangbranschen fler arbetsplatsolyckor utan sjukfrånvaro än under 2005. Även antalet olyckor som skett på väg till eller från jobbet ökade under förra året.

Statistiken från Arbetsmiljöverket är än så länge preliminär.

Fakta: Arbetsskador
I begreppet arbetsskador ingår alla typer av olyckor som händer på arbetsplatsen eller på väg till eller från jobbet. Där ingår även skador som uppkommer efter långvariga felaktiga arbetsförhållanden, som till exempel belastningsskador eller förslitningsskador. Alla allvarliga arbetsskador ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här