Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Farliga alkoholvanor bland Stockholms krogpersonal

Problemdrickandet bland krogpersonal i Stockholm är klart vanligare än för befolkningen i stort. Största riskerna finns bland kvinnor under 30 år. Det visar nya siffror från STAD-projektet.

Publicerad 4 september 2012

Varje år går cirka 600 personer i Stockholm en särskild utbildning om ansvarsfull alkoholservering, anordnad av STAD-projektet. Den riktar sig främst till serveringspersonal och bartenders. Fokus ligger på gästerna men en del handlar också om personalen. Sedan flera år frågas kursdeltagarna om de egna alkoholvanorna i en anonym enkät.

Resultatet av enkätsvaren publiceras idag i tidningen Scandinavian Journal of Public Health.
Det visar sig att var tredje branschanställd i undersökningen får i sig 70 – 199 gram ren alkohol per vecka, en mängd som motsvarar 5 – 13 stora starköl. Nästan var fjärde tillfrågad konsumerade mer än så.
De branschanställda fick också berätta om sina upplevelser i samband med drickandet: om de gjort saker de ångrat eller om de oroar sig för sina vanor.
Sammantaget visar det sig att 60 procent av dem som medverkat i enkäten låg över nivån för riskkonsumtion. De allra största riskerna finns bland unga 18 – 29 år och då särskilt kvinnor.

Det är första gången som alkoholforskarna statistiskt jämför specifika yrkesgrupper mot befolkningen i stort. Man har fokuserat inte bara på dem med akuta problem utan också på riskerna i en bred grupp, berättar Thor Norström, professor på Institutionen för social forskning på Stockholms universitet (SOFI). Det är här som de branschanställdas enkäter har analyserats.
– Slutsatsen är att det förebyggande arbetet bör inriktas brett, inte bara på dem med hårdaste alkoholvanorna, säger Thor Norström.

STAD presenterade liknande resultat redan 2009, vilka nu alltså har bekräftats vetenskapligt.
– Det finns mycket jobb att göra, och branschen är väl medveten om problembilden. Vi jobbar tillsammans med bland andra Visita. Det handlar bland annat om att utbilda chefer, berättar Daniel Müller som är projektledare för STAD:s våldsprevention.
Studien bygger på Stockholmssiffror, och det finns inget svar på huruvida Stockholm skiljer ut sig från övriga landet.
– Men kanske att det finns en större tillgänglighet här, vilket ställer mer krav på oss att ligga i framkant vad gäller det förebyggande arbetet, funderar han.

Förutom utbildningar har STAD-projektet också en branschspecialiserad enhet på Riddargatan 1. Hit kan man vända sig både som chef och anställd, och vare sig det gäller oro för sina egna eller kollegans alkoholvanor.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här