Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Facket vill ha mindre sekretess

De myndigheter som bekämpar ekonomiska brott måste kunna byta information med varandra. Därför måste sekretesslagen ses över.

Publicerad 14 april 2005

Det anser Hotell- och restaurangfacket och Transport i en gemensam motion till LO.
De två fackförbunden och deras medlemmar lider av den ekonomiska brottslighet som förekommer i företagen. Båda stödjer också myndigheternas försök att rensa upp.

Sekretessen är till för att skydda den enskilde medborgaren. Därför finns det bestämmelser om att myndigheter inte får lämna ut uppgifter, varken till utomstående eller till andra myndigheter.
Men sekretessen har gått för långt när den hindrar bekämpandet av ekonomiska brott, anser fackförbunden.

De två förbunden nämner skatteverket, ekobrottsmyndigheten, polis och åklagare. Mellan dessa måste information kunna lämnas ut.
Exakt hur lagen ska ändras går facken inte in på, utan de vill att LO ska arbeta för en översyn.
Motionen ska tas upp på LO:s representantskap den 19 maj.

Läs mer:
»Lätta på sekretessen vid ekobrott«. Läs mer här >>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.