Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Facket och arbetsgivarna står 500 kronor från varandra

Förhandlingarna om avtalet fortsätter under onsdagen. Facket vill höja lönerna med 1650 kronor på tre år, arbetsgivarnas bud ligger en dryg femhundralapp under.

Publicerad 21 april 2004

Varje medlem ska få 1 650 kronor i lönehöjning på tre år.
Det budet lämnade Hotell- och restaurangfacket över till arbetsgivarna på tisdagskvällen. Det innebär att facket nu kan tänka sig att acceptera ett treårigt avtal, om det ger tillräckligt mycket pengar.
SHR har gett ett bud som motsvarar en lönehöjning på 1 116 kronor på tre år.

– Vi anser att vårt bud är realistiskt och att branschen klarar det, säger Ella Niia, avtalssekreterare i HRF.
Hon jämför med Handelsanställdas avtal, som blev klart för några veckor sedan.
– Handels fick 1 500 kronor på tre år. Vi begär 1 650 kronor. Våra medlemmar har lägre löner, så de ska ha mer i höjning.

Hon anser också att HRF-budet ligger inom den samordning som LO har och stämmer med vad övriga förbund har fått.

Arbetsgivarna i SHR vill att ungdomar bara ska få hälften av lönehöjningen och de sätter gränsen för »ungdom« vid 20 år.
Facket vill ha samma lönehöjning även till de unga.
Lägre höjningar för de unga skulle framför allt gynna storföretaget McDonalds, som har många ungdomar anställda. Det skulle samtidigt missgynna alla andra företag, som skulle få betala förhållandevis mer än konkurrenten.

Arbetsgivarna vill inte heller höja minimilönerna med hela beloppet. Minimilönerna ska bara höjas med 75 procent av de utgående lönernas höjning, anser SHR.
Det vill facket inte acceptera eftersom det trycker ner löneläget i hela branschen. Facket vill att minimilönerna ska höjas med samma belopp som alla löner.

Här är förslagen i kronor
2004: arbetsgivarnas höjning 363 kr, fackets höjning 500 kr
2005: arbetsgivarnas höjning 372 kr, fackets höjning 500 kr
2006: arbetsgivarnas   höjning 381 kr, fackets höjning 650 kr
Summa:
Arbetsgivarnas höjningar:    1 116 kr
Fackets höjningar:   1 650 kr

Minimilöner, höjning på tre år:
Arbetsgivarnas förslag: 837 kr   
Fackets förslag: 1 650 kr

Ungdomslöner, höjning på tre år:
Arbetsgivarnas förslag: 558 kr
Fackets förslag: 1 650 kr

Fack och arbetsgivare träffas igen i dag, onsdag.
På torsdagen fortsätter förhandlingarna om ett arbetsmiljöavtal.
Ytterligare en förhandlingsdag är utsatt till söndagen.
På måndag, den 26 april, samlas HRF:s styrelse i Stockholm. Frågan är om man då har ett nytt avtal att godkänna eller om det blir varsel om stridsåtgärder.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter MÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 Kommentera
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här