Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Facket kritiskt till ny anställningsform för unga

Regeringen vill införa ytterligare en ny anställningsform: utbildningsanställning. Tanken är att göra det enklare för arbetsgivare att anställa unga.

Publicerad 30 november 2012

Regeringsutredningen, som letts av Claes Stråth, tillsattes för ett år sedan. Nu är utredningen klar och huvudförslaget är att införa en ny anställningsform inom Las: utbildningsanställning.

  • Den ska gälla upp till 23 års ålder.
  • Det ska finnas utbildningsinnehåll och en överenskommen utbildningsplan.
  • Till skillnad från andra anställningsformer, finns ingen företrädesrätt till anställning efter 12 månader.
  • En utbildningsanställning får pågå upp till 18 månader – och kan avslutas med kort varsel.

Utredningen föreslår att arbetsgivare ska få statsbidrag för handledarkostnader, max 30 000 per år. Dessutom ska kommunen få bidrag för att tillhandahålla stöd för arbetsgivaren.
Både LO och TCO är kritiska. Detta riskerar att bli ytterligare en otrygg anställningsform, anser man. Facken ser också en risk för att utbildningsdelen gynnar de företag som inte tecknat kollektivavtal.
Inom de olika kollektivavtalen finns redan anställningsmodeller för lärlingar och yrkesintroduktion. Ofta har parterna byggt upp egna yrkesnämnder som erbjuder grund- och vidareutbildning för branschen.

– Skillnaden mellan utredningens förslag och existerande introduktionsanställningar är att risken för att unga kommer i kläm ökar, säger TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.
LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson kallar förslaget ”klåfingrigt och onödigt”.
– Det här sköter arbetsmarknadens parter bättre. De känner till hur branscherna fungerar och hur behoven ser ut. Därför har de bättre förutsättningar att skapa väl fungerande utbildningsplatser med schysta villkor, säger han i ett pressmeddelande.
Enligt förslaget ska lagen ändras från 2014. Men först ska frågan passera regering och riksdag.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.