Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Facket kräver att månadslönerna höjs med minst 1 000 kronor

I dag lämnade Hotell- och restaurangfacket över sina avtalskrav till Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR. Höjd lön, natt-ob för alla som jobbar natt och rätt till fasta heltidsjobb är några av de viktigaste kraven.

Publicerad 13 februari 2007

Nu har Hotell- och restaurangfacket lämnat över sina avtalskrav till arbetsgivarorganisationen, SHR. HRF:s avtalssekreterare Mats Hansson tycker att det är viktigt att fackförbundet förhandlar upp lönerna och villkoren i avtalen.

– Vi har en stabil konfliktorganisation, så det känns bra inför den fortsatta avtalsrörelsen, säger Mats Hansson.
Han ser färre otrygga anställningar som en av kärnfrågorna.

– Ingen annan bransch har så många tillfälliga anställningar som vår, hela 30 procent. Hur mycket eller lite man arbetar är också ett problem inom hotell- och restaurang. Många tvingas precis som i USA att ha två eller tre jobb för att få en hel inkomst. Det är oacceptabelt. Heltid måste vara det normala – deltid en möjlighet. Vi är det enda LO-förbund som tappar när det gäller sysselsättning per individ under de senaste åren.

Mats Hansson anser också att lönerna måste höjas.
– Vi kräver rejäla men rimliga lönehöjningar för alla. Dessutom begär vi mer till de som ligger lägst. Besöksnäringen är den snabbast växande branschen i svenskt näringsliv och vinsterna ökar kraftigt. Samtidigt halkar våra medlemmar efter i lön. Vi behöver ta igen det ökade inkomstgapet.

I avtalskraven föreslås att natt-ob införs oavsett tjänst. Ob-ersättningen ska också räknas upp i enlighet med utgående lönehöjning. Bland kraven finns även ett förslag om arbetstidsförkortning till dem som arbetar natt och oregelbundet.

Läs mer:
Några av Hotell- och restaurangfackets avtalskrav. Läs mer här >>
Samtliga artiklar om avtalsrörelsen här >>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.