Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Facket gick back med 40 miljoner

Hotell- och restaurangfacket gick back förra året. Underskottet enligt bokslutet blev nästan 40 miljoner kronor - 649 kronor per medlem.

Publicerad 7 april 2003

Nästan 30 av de 40 miljonerna i underskott beror på dåliga aktieplaceringar. Värdet på HRF:s värdepapper har sjunkit så mycket att förbundet var tvunget att skriva ner dem med 28,4 miljoner kronor i årsredovisningen. Under året har börsen sjunkit och HRF:s värdepapper var vid årets slut värda 223 miljoner kronor. Betydligt mindre än ett år tidigare och mindre än det bokförda värdet. Det var därför HRF var tvunget att skriva ner värdet och ta detta som en kostnad.
Än är inte pengarna förlorade, för det kan hända att börsen stiger igen. Bara en mindre del värdepapper har sålts under året.

En annan kostnad som har blivit större än beräknat är de anställdas pensioner. Även den beror till stor del på dåliga placeringar. HRF betalar varje år in pengar för pensionerna. Förvaltaren placerar en del i börsaktier, som har sjunkit i värde. HRF har därför tvingats betala in extrapengar.
Hotell- och restaurangfackets smala lycka är att man sedan tidigare har ett stort kapital. Det finns alltså pengar att täcka förlusterna med. HRF har fortfarande en bra ekonomi, drygt 300 miljoner kronor i eget kapital när skulderna är frånräknade. Det är ungefär 5 000 kronor per medlem.
I konfliktfonden finns 210 miljoner kronor, och det räcker till tre veckors strejk eller lockout om alla medlemmar är indragna.

? Vi har inte längre svängrum i ekonomin, säger HRF:s ordförande John Herrström.
? Men vi har kvar vår konfliktberedskap.
? En stor del av verksamheten bygger på att vi har personal anställd, och det drar de stora kostnaderna, fortsätter han.
Men facket kan inte räkna med att inkomster från kapitalet ska betala verksamheten. Ska HRF leva vidare med den organisation och personal som finns i dag behövs ungefär 2000 betalande medlemmar till.
Medlemstalet har diskuterats mycket, men det ligger stilla eller backar. Under 2002 minskade HRF med 372 medlemmar. Varför?
? Det finns en potential att öka medlemstalet, säger John Herrström. Och vi rekryterar nya medlemmar, vi hör till de duktigaste fackförbunden på att skriva in medlemmar. Ändå har vi inte lyft in medlemsrekryteringen tillräckligt i vårt arbete.

Några siffror ur årsredovisningen 2002:
Inkomster (i miljoner kronor)   
Totalt till verksamheten:   150   (141 år 2001)
därav medlemsavgifter:   129   (119 år 2001)

Kostnader (i miljoner kronor)
Totalt för verksamheten:   -177   (-159 år 2001)
Finansnetto (värdepapper etc):   -17 (+13 år 2001)
Årets resultat   – 40   (-9 år 2001)

Så här har Hotell- och restaurangfackets aktieportfölj tappat i värde:

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.