Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Få stannar 6 år i branschen

Slutar folk för att lönen är låg - eller är lönen låg för att folk slutar hela tiden? Av HRF:s medlemmar har bara 5000 städare, diskare och restaurangbiträden över 6 års yrkesvana.

Publicerad 16 mars 2004

I hotell- och restaurangbranschen finns det drygt 16 000 yrkesarbetare som har mindre än sex års vana i restaurangbranschen. Det är alla som står i början av sin yrkeskarriär eller har jobbat i ett, två, upp till fem år i branschen.

Nästa grupp i lönestatistiken är de som har sex års yrkesvana eller mer. Det är alla som fortsätter i branschen. Mänskligt att döma så har de 40 år kvar i yrkeslivet fram till pension. De borde alltså vara sex gånger fler än »nybörjargruppen«.

Men i verkliga livet, på hotell och restauranger, finns bara drygt 5000 yrkesarbetare med mer än sex års vana. En tredjedel så många som nybörjarna i yrket.
I stället för att jobba kvar fram till pensioneringen, stannar den anställde i ett eller två år efter att han eller hon har fått maximal yrkesvana enligt avtalet.

Bland de kvalificerade yrkesarbetarna är mönstret likartat, men inte lika dramatiskt.

Fotnot: Yrkesarbete är ett samlingsnamn på arbete som restaurangbiträden, städare och diskare m fl. har.
Till kvalificerat yrkesarbete hör kock-, kallskänke- och servitrisarbete.

Källa: Hotell och restaurangfackets lönestatistik.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.