Nyheter Utbildning

Få personalutbildningar i branschen

Knappt 30 procent av de anställda inom hotell- och restaurangbranschen gick en personalutbildning under 2015, visar siffror från SCB. Det gör branschen sämst i klassen.

Publicerad 26 februari 2018
Få personalutbildningar i branschen
Det är vanligt att personalutbildningar handlar om hälsa och säkerhet, så också inom hotell- och restaurangbranschen. Foto: Mostphotos

Skillnaderna är stora mellan olika branscher när det gäller att erbjuda sin personal utbildningar, visar siffror från SCB. Nästan 80 procent av de anställda inom offentlig förvaltning har deltagit i personalutbildning medan motsvarande siffra för hotell- och restaurangverksamhet är knappt 30 procent.

I genomsnitt ägnade en anställd 11 timmar åt kurser under 2015. Lägst antal kurstimmar har företag inom hotell- och restaurangverksamhet, där i genomsnitt 5 timmar per anställd ägnades åt kurser under 2015.

Inom många branscher var det vanligt att personalutbildningarna handlade om hälsa och säkerhet, så också inom hotell- och restaurangbranschen.
Statistiken visar även att personer med eftergymnasial utbildning deltar i personalutbildningar i större utsträckning än personer med kortare utbildning. Små företag anordnade utbildningar i lägre grad än mellanstora och stora företag.