Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Få jobb av sänkta arbetsgivaravgifter

De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga var en dyr och rätt verkningslös reform. Det visar en utvärdering från Arbetsmarknadsdepartementets forskningsinstitut.

Publicerad 8 januari 2014

Mellan 2007 och 2009 halverades arbetsgivaravgifterna för anställda mellan 19 och 26 år. Syftet var att få fler unga i arbete. Men reformen kostade mer än den gav, konstaterar arbetsmarknadsdepartementets eget utvärderingsinstitut, IFAU, i en rapport. Forskarna har jämfört utvecklingen för gruppen som omfattades av de sänkta arbetsgivaravgifterna med dem som inte omfattades. En av slutsatserna är att den första sänkningen, som kom 2007, kan ha ökat ungas sysselsättning med runt 2 procent på kort sikt. Den andra, som genomfördes 2009, verkar inte haft någon effekt alls.
– Vi bedömer effekten som förhållandevis liten, säger Johan Egebark på Stockholms universitet, som är en av rapportförfattarna.

De konstaterar vidare att reformen varit kostsam. År 2008 förlorade staten cirka 10 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter från arbetsgivaravgifterna. Fördelat på antalet skapade arbetstillfällen blir slutsumman för varje jobb mellan 1 och 1,6 miljoner kronor.
– Dessa siffror kan jämföras med den genomsnittliga anställningskostnaden för 19–25-åringar, som är omkring en fjärdedel så stor. Gör man den jämförelsen framstår det som dyrt att använda sänkta arbetsgivaravgifter som en åtgärd för att skapa jobb, säger Johan Egebark.

Bland unga med kvalificerad yrkesutbildning har effekten varit större i för andra grupper. Där har sysselsättningen ökat med mellan 4 och 7 procent per år under perioden. För arbetsmarknadens mest utsatta grupper, unga utlandsfödda och unga arbetslösa, verkar reformen i stället inte ha haft någon som helst effekt. Inte heller har lönerna för unga påverkats nämnvärt, konstaterar forskarna. 

Fakta: Arbetsgivaravgifterna

Den första juli år 2007 sänktes arbetsgivaravgifterna för unga mellan 19 och 25 med cirka 11 procentenheter. I januari 2009 utökades reformen till att gälla även den som inte fyllt 27 är. Samtidigt sänktes avgiften med ytterligare 6 procentenheter. I dag är arbetsgivaravgiften för unga ungefär hälften av den för vuxna.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här