Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Få HRF:are jobbar fackligt

De går på få fackliga möten, de har få förtroendeuppdrag och de ser sig inte som fackligt aktiva. Hotell- och restaurangfackets medlemmar liknar inte LO-förbundens genomsnittsmedlem.

Publicerad 30 mars 2007

Det visar LO:s tredje rapport ur serien Röster om facket. Där har drygt 8 300 anställda intervjuats om sin fackliga aktivitet. Bland de intervjuade finns medlemmar från såväl LO, TCO och Saco som icke-anslutna.

Ungefär var tredje LO-medlem berättade att de varit på minst ett fackligt möte under det senaste året. På minst antal möten har Hotell- och restaurangfackets medlemmar varit. Bara var tionde HRF:are svarar att de gått på ett fackligt möte under det senaste året.

Av de HRF:are som deltagit i ett möte säger dock över hälften att de har yttrat sig i en facklig fråga. Det är över LO-genomsnittet.

Få Hotell- och restaurangmedlemmar har fackliga förtroendeuppdrag. Bara fem procent av de intervjuade HRF:arna arbetar fackligt på något vis. Det kan jämföras med 18 procent bland Livs medlemmar.

Ungefär tionde LO-medlem ser sig själv som fackligt aktiv. Sex av tio säger sig vara fackligt intresserade utan att vara aktiva. Bland Hotell- och restaurangfackets medlemmar säger sig bara fyra procent vara fackligt aktiva. Dock ser över 60 procent sig själva som fackligt intresserade.

Källa: LO – Röster om facket. Fackligt aktivitet och fackligt arbete.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här