Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Få HRF:are jobbar fackligt

De går på få fackliga möten, de har få förtroendeuppdrag och de ser sig inte som fackligt aktiva. Hotell- och restaurangfackets medlemmar liknar inte LO-förbundens genomsnittsmedlem.

Publicerad 30 mars 2007

Det visar LO:s tredje rapport ur serien Röster om facket. Där har drygt 8 300 anställda intervjuats om sin fackliga aktivitet. Bland de intervjuade finns medlemmar från såväl LO, TCO och Saco som icke-anslutna.

Ungefär var tredje LO-medlem berättade att de varit på minst ett fackligt möte under det senaste året. På minst antal möten har Hotell- och restaurangfackets medlemmar varit. Bara var tionde HRF:are svarar att de gått på ett fackligt möte under det senaste året.

Av de HRF:are som deltagit i ett möte säger dock över hälften att de har yttrat sig i en facklig fråga. Det är över LO-genomsnittet.

Få Hotell- och restaurangmedlemmar har fackliga förtroendeuppdrag. Bara fem procent av de intervjuade HRF:arna arbetar fackligt på något vis. Det kan jämföras med 18 procent bland Livs medlemmar.

Ungefär tionde LO-medlem ser sig själv som fackligt aktiv. Sex av tio säger sig vara fackligt intresserade utan att vara aktiva. Bland Hotell- och restaurangfackets medlemmar säger sig bara fyra procent vara fackligt aktiva. Dock ser över 60 procent sig själva som fackligt intresserade.

Källa: LO – Röster om facket. Fackligt aktivitet och fackligt arbete.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.