Ur temat KONGRESS 2022
Nyheter kongress

Ett år efter kongressen: ”Vi är i gång med det mesta”

För ett år sedan fattade HRF:s kongress en rad beslut om vad förbundet ska arbeta med de närmaste åren. Vi tog en titt på vad som är gjort – och vad som återstår.

Publicerad 16 november 2023 Kommentera
Ett år efter kongressen: ”Vi är i gång med det mesta”
Mycket av det som beslutades på HRF:s kongress 2022 har redan genomförts, annat återstår, säger Pim van Dorpel, vice ordförande. Foto: Anna Hållams, Anna-Karin Nilsson

Nästan 100 motioner kom in till Hotell- och restaurangfackets kongress i november 2022. De handlade om allt från kortare kongressperioder till att få fler unga att engagera sig fackligt.

När kongressen avslutades hade en lång rad beslut fattats om vad förbundet ska arbeta med fram till nästa kongress.
Mycket av det arbetet är redan i gång, säger Pim van Dorpel, vice ordförande för HRF.
– Vi är i princip i gång med alla motioner vi fattade beslut om. Många är avklarade. Vi ligger bra till.

Ett exempel är den ungrepresentant som kongressen beslutade skulle få plats i förbundsstyrelsen.
I juni utsåg den centrala ungdomskommittén Jenny Sjöstedt från avdelning Syd, som deltagit i styrelsens arbete sedan dess.

Pim van Dorpel.
Foto: Anna-Karin Nilsson

Ett annat exempel är besluten som handlade om profilkläder för förtroendevalda.
Motionärerna ville att förtroendevalda skulle få bättre tillgång till HRF-kläder att använda när de representerar förbundet.

– Det är klarmarkerat. Det finns ett större utbud i shopen i dag, ett mer tilltaget utbud av storlekar, säger Pim van Dorpel.

Kongressen beslutade också att införa en ny rotationsprincip.
Den innebär att personer som väljs till HRF:s förbundsstyrelse och arbetsutskott inte ska kunna sitta längre än tre kongressperioder.

Nu har förbundsstyrelsen slagit fast hur beslutet ska tolkas. Tolkningen innebär att begränsningen gäller för den som väljs på kongressen 2025 och efter det.

– Förbundsstyrelsen resonerade så att det är rimligt att man ska veta förutsättningarna när man tar på sig ett förtroendeuppdrag. Därför kommer det inte att finnas retroaktivitet i det beslutet.

Det är rimligt att man ska veta förutsättningarna när man tar på sig ett förtroendeuppdrag.

En del saker finns dock kvar att göra.
Det gäller bland annat att förverkliga beslutet om att förtroendevalda själva ska kunna hämta medlemsstatistik över sina arbetsplatser.

– Det håller vi på att titta på, hur vi ska göra det på bästa sätt. Det vet vi när vi har fått i gång vårt nya medlemssystem. Målet är att ha det i gång första kvartalet 2024, säger Pim van Dorpel.

Kongressen beslutade också att förkorta kongressperioderna från fyra år till tre.
Det har gjort att man redan börjat förbereda nästa kongress, säger Pim van Dorpel.

– Vi började redan för sex månader sedan. Det tar mycket tid att förbereda en kongress. Det är viktigt, men det tar också viktig tid från arbetet med arbetsplatsorganisation.

Ingår i temat: KONGRESS 2022 17 artiklar

Alla artiklar i temat (14 till)