Nyheter

Espresso House: ”Vill ha tätare dialog med HRF”

Visselblåsarfunktion, utbildning i arbetsrätt och tätare dialog med facket. Så tänker Espresso House bli bättre som arbetsgivare, berättar Stina Möller, kedjans Sverigechef.

Publicerad 25 november 2019
Stina Möller. Foto: Espresso House

Sedan avslöjandena om problem på en del av Espresso House kaféer har kedjan vidtagit en rad åtgärder. Det skriver Stina Möller, Sverigechef på Espresso House, i ett mejl.
– Vi har internt gjort en revision och skapat oss en tydlig bild av de områden där vi som arbetsgivare kan förbättras. Kortfattat omfattar det ledarskap, utbildning, kommunikation och arbetsmiljö.

En del förändringar har redan införts, som utökade medarbetarundersökningar, fokusgrupper där baristor ingår och en visselblåsarfunktion. Espresso House kommer också att arbeta med både interna och externa utbildningar inom arbetsmiljö och arbetsrätt för kedjans chefer.
– Vi har redan haft de första utbildningstillfällena, berättar Stina Möller.

Hon vill också se ett tätare samarbete med Hotell- och restaurangfacket.
– Vi är väldigt positiva till en tätare dialog med HRF, det kommer föra med sig mycket gott och förhoppningsvis ett starkare internt engagemang. Vår ambition är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för våra medarbetare men det kräver gemensamma insatser från fackförbund och arbetsgivare. Ensam är inte stark, det är tillsammans vi lyckas och jag tycker mig redan se positiva effekter av dialogen vi haft.