Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ensamma mamman jobbar fackligt

Det finns många invandrare och ensamstående mammor i HRF. Grupper som visar större intresse än andra när det gäller att jobba fackligt.

Publicerad 30 juli 2003

HRF:s medlemmar är unga och många är ensamstående mammor. En grupp som enligt statistiken är mer fackligt intresserade än andra. Inom LO har 11 procent av de ensamstående mammorna fackliga uppdrag. Det kan jämföras med kvinnor under 30 år utan barn. Av dem har bara en procent fackliga uppdrag.
Invandrare är mer intresserade av att arbeta i facket än de infödda svenskarna.

LO-kvinnornas fackliga intresse:
* Född i Sverige: 9 procent har fackligt uppdrag, 13 procent till vill ha uppdrag
* Född i övriga Norden: 13 procent har fackligt uppdrag, 22 procent till vill ha uppdrag
* Född utanför Norden: 6 procent har fackligt uppdrag, 28 procent till vill ha uppdrag.

Även bland män födda utomlands finns ett stort fackligt intresse. Av dem som är födda utanför Norden har 15 procent redan ett fackligt uppdrag, samma andel som de svenskfödda. Ytterligare 35 procent av de utomnordiska invandrarna kan tänka sig att ta ett, betydligt fler än bland de svenskfödda kollegorna (24 procent).
Det är första gången LO har undersökt invandrarnas fackliga intresse och aktivitet. LO har inga egna register på vilka medlemmar som är invandrare. i stället har man låtit Statistiska centralbyrån köra alla svar mot det centrala folkbokföringsregistret, där det framgår var invånarna är födda.

Läs mer:
HRF:arna allt mindre aktiva? Läs mer här>>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.