Nyheter avtal 2012
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”En ständigt negativ löneutveckling”

Minimilönerna i avtalet har stor betydelse för hur stora löneökningarna blir under avtalsperioden. Det visar statistik som Hotell- och restaurangfacket tagit fram över resultatet av de senaste två årens löneutveckling i branschen.

Publicerad 10 april 2012
inlinebild
HRF:s avtals­sekreterare Malin Ackholt. Foto: Elis Hoffman

Utfallet av den senaste avtalsrörelsen blev inte det Hotell- och restaurang­facket förhandlat fram. Den avtalade lönehöjningen mellan 2010 och 2011 var 580 kronor, eller motsvarande 2,9 procent. Men det verkliga ­genomslaget blev i stället bara 448 kronor eller 2,2 procent. Det innebär en löneglidning på minus 0,7 procent.
– Vi har en ständigt negativ löneutveckling. Det har vi haft i många år, med vissa undantag, säger HRF:s avtals­sekreterare Malin Ackholt.

Enligt HRF:s beräkningar har hotell- och restaurang­arbetsgivarna bara höjt lönerna med 77 procent av höjningen i 2010 års avtal. Perioden före dess var höjningen 85 procent.   
– Det är helt klart ett problem att vi inte får det framförhandlade löneutrymmet, säger Malin Ackholt.
En förklaring det till dåliga utfallet är att antalet nyanställda ökat kraftigt under perioden. Mellan 2010 och 2011 ökade de anställda i branschen från 52 000 till 57 000 personer, ­enligt HRF:s siffror.
En stor del av de nyanställda går in på avtalens olika ungdoms- och minimilöner, något som drar ner den sammanlagda lönesumman rejält.
– Det är ett problem att ­arbetsgivarna av princip aldrig ­anställer till en lön högre än minimilön. Att alltid betala så lite som möjligt har blivit norm.
– Det tillsammans med alla rabatter som arbetsgivarna i branschen får när de anställer unga gör att de aldrig behöver betala det framförhandlade löneutrymmet, säger Malin Ackholt.  

Men det är inte bara de nyanställda som går på minimi­lön. Enligt HRF:s statistik jobbar hela 38 procent av branschens anställda för avtalets lägsta tillåtna lön.   
– Minimilönerna är oerhört viktiga för löneutvecklingen i branschen eftersom de ut­gående lönerna följer minimi­lönerna. Arbetsgivarnas tal om sänkta minimilöner är därför helt verklighetsfrånvänt, säger Malin Ackholt.

Så hålls lönerna nere

Hotell- och restaurangfackets analys av löneutvecklingen.

  • Stort inflöde av nyanställda på arbetsplatserna.
  • Många är nya i branschen eller  ungdomar och går in på ­avtalets lägsta  löner.
  • Minimilönerna har blivit norm  för arbetsgivare i branschen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan