Nyheter Startsidan
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

En av fem får 80 procent i ersättning vid arbetslöshet

Endast en av fem som jobbar heltid får 80 procent av lönen i ersättning då de är arbetslösa. Det visar ny statistik från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO. Bland HRF:s medlemmar är det dock väldigt få som tjänar mer än »taket« på 18 700 kronor.

Publicerad 19 maj 2009

Allt färre arbetslösa får ut 80 procent av lönen. Det beror på att dagpenningtaket – den högsta ersättningsnivån – inte höjts i takt med löneutvecklingen. Det har också att göra med att taket under de första hundra dagarna sänktes från 730 kronor per dag, till 680 kronor per dag i januari 2007.

Kommunerna märker av problemet genom att de fått ökade kostnader för försörjningsstöd. Det innebär att allt fler tvingas söka socialbidrag vid arbetslöshet.
– Med en försäkring som inte ger var femte arbetslös 80 procent, har man övergivit inkomstbortsfallsprincipen som bygger på att alla, arbetare, tjänstemän och företagare, ska ha en skyddad inkomst när man blir arbetslös, säger Birgitta Lanér, ordförande för SO, som är en samorganisation för Sveriges 32 a-kassor.

De första 200 dagarna betalar a-kassan ut 80 procent av lönen, om lönen inte överstiger »taket« på 18 700 kronor. Av Hotell- och restaurangfackets medlemmar tjänar ungefär 5 procent, 2 000 personer, så mycket att de slår i taket.

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och gäller dem som fick ersättning under vecka 6 i år. Av 41 494 som då var arbetslösa och som innan arbetslösheten hade arbetat heltid, fick 32 936 ut mindre än 80 procent av sin tidigare inkomst.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.