Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Dyrt att diskriminera i framtidens krogkö

I framtiden måste en krogägare som inte släppt in en invandrare bevisa att det inte var diskriminering. Annars får han betala höga skadestånd.

Publicerad 5 mars 2002

Skyddet mot diskriminering skärps kraftigt. Det föreslår regeringens utredare inom kort.
Med de nya reglerna ska det bli lättare att komma åt diskriminering i krogköer. Reglerna bygger på två EU-direktiv och gör att olika sorters diskriminering bedöms hårdare, och att skadestånden blir höga för att ha en avskräckande effekt.
– Det är samma regler som gäller diskriminering i arbetslivet, som nu kommer att utvidgas och gällar andra områden, säger rådman Marianne Tejning, regeringens utredare.
De nya reglerna kommer att gälla i stort sett hela samhället: vård, handel, utbildning och fackligt. Här blir det förbjudet att diskriminera någon på grund av etnisk tillhöriget, sexuell läggning, religiös övertygelse eller fysisk handikapp.
I dag är det svårt för en person att bevisa att han inte släppts in på krogen på grund av sin hudfärg. För att en domstol ska kunna döma någon för brottet ”olaga diskriminering” krävs att denne haft ”uppsåt” att särbehandla någon.
I några få fall har restaurangägare dömts till böter för att anställda vid dörren vägrat släppa in människor med utländskt utseende.
Men i framtiden ska helt andra bevisregler gälla.
Den som särbehandlats på grund av sin hudfärg behöver bara ”göra antagligt” att han diskriminerats. Det räcker till exempel att styrka att vita svenskar fått gå före i krogkön.
Sedan blir det upp till krogägaren att bevisa sin oskuld, det vill säga att det fanns acceptabel anledning att svenskarna fick gå före, exempelvis att de var stamkunder som bokat bord. Klarar krogägaren inte det kan han dömas till ett högt skadestånd. Även den som utfört själva brottet, som en dörrvakt, kan komma att dömas.
Enligt EU-direktiven måste Sverige ha antagit de nya lagarna senaste i juni 2003. Innan dess ska man ta fram detaljer, som skadeståndsnivåer och hur ansvaret för brottet fördelas på anställd och företag.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.