Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

DO specialgranskar småföretag

Anställda på små arbetsplatser har också rätt till en vardag utan diskriminering och trakasserier. Nu ska Diskrimineringsombudsmannen, DO, granska hur små arbetsgivare arbetar för att förebygga sådana problem.

Publicerad 10 september 2013

Alla arbetsgivare, stora som små, måste arbeta aktivt för att förebygga trakasserier och diskriminering, säger diskrimineringslagen. Ofta ligger fokus på hur de största arbetsgivarna hanterar detta. Därför väljer Diskrimineringsombudsmannen, DO, nu att specialgranska hur småföretagen arbetar med detta.
– Eftersom nästan en tredjedel av alla anställda i Sverige arbetar i småföretag måste samhället fokusera på villkoren även i småföretagen, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Sammanlagt ska 40 företag granskas i år. Hälften är arbetsgivare med mellan 10 och 24 anställda, och resten är arbetsgivare med mellan 25 och 49 anställda. De slumpvis utvalda företagen kommer att få brev med en rad frågor som ska besvaras. För de minsta arbetsgivarna handlar frågorna bland annat om hur de försöker underlätta för anställda att förena arbetet med föräldraskap, och om hur de förebygger sexuella trakasserier eller andra typer av trakasserier. De lite större företagen får en uppmaning att redovisa sina jämställdhetsplaner.
– Vi är väl medvetna om att många små arbetsgivare inte har de resurser som stora företag har, men de små arbetsgivarnas insatser har betydelse och tillsammans kan de göra stor skillnad i arbetet för lika rättigheter och möjligheter och mot trakasserier i samhället, säger Agneta Broberg.

Senast den 4 oktober ska svaren vara redovisade.

 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här