Vill börja på nya 
jobbet direkt!
Uppsägningsmånaden känns som en evighet för Kattis. Foto: Rebecca Elfast
Arbetslivsakuten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Vill börja på nya jobbet direkt!

Kattis har fått ett nytt jobb. Det är bara ett problem -- de måste ha henne på plats om två veckor. Men hon har en månads uppsägningstid och vet att hon behövs på sitt gamla jobb. Helst vill hon bara sticka. Hur ska Kattis göra?

Publicerad 24 september 2015

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket:
»Reglerna i lagen om anställningsskydd är till för att det ska finnas ett skydd och en rimlig omställningstid, både för arbets­givaren och för den anställde.
Vid egen uppsägning från en tillsvidare­anställning är uppsägningstiden oftast en månad. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida kan den variera från en till sex ­månader beroende på anställningstiden. Kortare tidsspann kan förekomma vid exempelvis tidsbegränsade anställningar.
Oftast skiljer sig uppsägningsreglerna i lagstiftningen mot det som avtalats i kollektivavtal.  
Anställd och arbetsgivare kan också komma överens om kortare uppsägningstid. Det förutsätter att båda parter är överens om det. Se då till att få skriftligt på vad ni har bestämt.
Om en anställd inte iakttar uppsägnings­tiden kan det bli så att hen förlorar innestående löneförmåner motsvarande lönen för de dagarna som hen har uteblivit, dock högst 14 dagars lön. För att få hålla inne lön från en anställd är arbetsgivaren först skyldig att begära besked från kronofogden om hur stort belopp som får kvittas.«

Ewa Åsberg, coach och beteende­vetare hos »Fantastiska du«
»Att bara sticka kan kanske uppskattas av den nya arbetsgivaren i en akut situation där Kattis är väldigt efterlängtad. Men att själv avbryta sin anställning före avtalad uppsägningstid kan också ha en rad negativa konsekvenser, utöver det som HRF:s ombudsman tagit upp. Kattis riskerar att inte få någon referens från sin nuvarande arbetsgivare, kanske också ses som illojal och få ett sämre personligt varumärke. Det är något som på lång sikt och i en ›liten bransch‹ kan vara negativt.
En ny arbetsgivare kan uppskatta att Kattis vill lämna på ett bra sätt. Det säger något om vem de själva har anställt och vilka positiva egenskaper hon har. Att hitta en övergång som fungerar för alla tre är så klart det bästa alternativet, om det är möjligt. Det får bra konsekvenser både för Kattis och för de respektive arbetsgivarna.
Den nya arbetsgivaren får en positiv ny­anställd och den gamla arbetsgivaren vinner en ambassadör som kommer att prata gott om restaurangen. En tidigare anställd som pratar bra om företaget är guld värd, speciellt i en bransch med brist på kunnig personal.
Lycka till alla ›Kattis‹!«

Margareta Granda Sundgren, regional facklig för­troendeman på Fazer:
»Jag skulle nog förklara vad lagen säger om en månads uppsägningstid. Men jag skulle också fråga Kattis om hon har pratat med sin chef och talat om hur hon känner det. Den frågan skulle jag ställa först, för det går ofta att göra upp sinsemellan. Då är Kattis schyst både mot chefen och mot sig själv.
Kanske är det bättre för båda att de kommer överens om att avsluta anställningen direkt. Ingen är ju oumbärlig. Det är ingen bra situation att ha en anställd som går i en månad och är besviken och inte gör sitt jobb.
Det handlar också om att Kattis måste vara schyst mot sig själv. Om hon under sin sista månad går och tycker livet är pest, då blir det inte något bra avslut på anställningen i alla fall, fast hon har arbetat tiden ut.
Lagen ger oss flexibilitet att säga upp med kortare tid än en månad om man kan komma överens. Det blir inga avdrag på lönen eller några andra efterverkningar om man gör en personlig deal.
Men det är viktigt att ha skriftligt på att det här är något vi har kommit överens om. Jag har varit med om att det har löst sig på det här sätten ganska många gånger, bara den anställda har förklarat situationen. Ofta är det inga problem, chefen säger ›Okej men kan du jobba en vecka till?‹. Det gäller att ge och ta ömsesidigt i överenskommelsen.«

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.