Tio bra saker att veta om yrkesvana
Är det dags för dig att levla upp lönen? Illustration: Anna Nilsson
Dina rättigheter LÖNENIVÅ

Tio bra saker att veta om yrkesvana

Många år i branschen? Då kan du ha pengar att hämta. Det är upp till dig att hålla koll så lönen inte ligger kvar på för låg nivå för din yrkesvana.

Publicerad 11 oktober 2018

1 Kolla ditt kollektivavtal. Reglerna varierar rätt mycket mellan avtalen. I kollektivavtalet mellan HRF och Visita, Gröna riks, är det en högre minimilön efter sex års yrkesvana. Almegas avtal Bingo och Bowling har upplägg med sex nivåer efter arbetade år och tusental arbetstimmar. I HRF:s avtal med Svensk Handel finns löne­trappor efter år och yrke, med fyra–fem steg.

2 Gäller bara minimilön. Har du haft en bra löneutveckling och tjänar över kollektiv­avtalets miniminivå för den aktuella yrkes­vanan? Då berörs du inte av regeln.

3 Studier lönar sig. Utbildning ger yrkes­vana i flera avtal. I Gröna riks-avtalet står det att utbildning inom hotell- och restaurang­området samt utbildning »som bedöms vara likvärdig« räknas. Ett utbildningsår räknas som ett yrkesvaneår. En liknande regel finns bland annat i HRF:s avtal med Svensk Handel.

4 Deltid ger vana. I avtalet Gröna riks kan en deltidsanställd räkna hem ett yrkesvaneår i två lägen: om du jobbat minst 75 procent eller om du fått ihop 1 300 arbetade timmar under en tolvmånadersperiod. Avtalet med Svensk Handel har gränsen 18 timmar per vecka för att tjäna in yrkesvana.

5 Skepp ohoj! Har du jobbat i ett hotell- och restaurang­yrke på fartyg så ger även det yrkesvana enligt avtalet Gröna riks, liksom arbete i storkök och liknande. För bingo­personal kan andra erfarenheter av kundkontakt och ansvar för pengar räknas som vana, enligt avtalet Almega Bingo.

6 Yrket spelar roll. I exempelvis avtalen med Visita samt Folkets hus och parker finns det två lönegrupper. För yrkesvana i lönegrupp 1 (kvalificerat yrkesarbete) behöver du ha arbetat med något likvärdigt i lönegrupp 1. Yrkesvana till lönegrupp 2 (yrkesarbete) får man genom arbete både i lönegrupp 1 och 2.

7  Spara dina papper. Om du börjar på ett nytt jobb vill du till­godoräkna dig tidigare yrkes­vana. Då behöver du kunna visa intyg från anställningar och studier. Du har rätt att få ett tjänstgöringsintyg, där anställningstid och arbetsuppgifter ska finnas med. Gröna riks-avtalet säger att om anställningen varat minst tre månader så har du rätt till ett betyg. Där ska det även finnas ett omdöme om dig. Du ska begära betyget inom tre månader efter att anställningen upphört, sedan har arbetsgivaren 14 dagar på sig.

8 Håll koll. Lägg in en påminnelse i mobilkalendern när du börjar närma dig den nya lönenivån. Meddela arbetsgivaren i god tid så att den nya lönen hinner läggas in i lönesystemet.

9 Potten ska inte röras. Några av HRF:s kollektivavtal har ett lokalt löne­utrymme, »pott«, som ska fördelas. I bland annat Gröna riks och Folkets hus och parker står det inskrivet att pottpengarna inte får användas för höjning till minimilönenivån för sex års yrkesvana.

10Kontakta facket. Vill du få tillgång till det kollektivavtal som gäller på ditt jobb? Eller behöver du hjälp med att övertyga arbetsgivaren? Gör som Kanwar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här