Stressigt att lära upp nyanställda!
Hur ska Nina hinna introducera nya kollegor? Illustration: Jenny Wallmark
Arbetslivsakuten INTRODUKTION

Stressigt att lära upp nyanställda!

Ninas nyanställda kollegor ställer frågor. Och nu ska hon lära upp sommarvikarier. Nina är snabb och säker på sina vanliga arbetsuppgifter, men det här stressar. Det känns som att hon sköter både jobb och introduktion med vänsterhanden. Ska det vara så här?

Publicerad 29 maj 2019

Se till att få tid avsatt!

Anna Hjort­heden, klubb­ordförande restaurang Sturehof:

Anna Hjortheden Sturehof
Anna Hjortheden. Foto: Elis Hoffman

– Om du blir ombedd att ta hand om nyanställda är det ett par saker du behöver ta reda på.
Är det du som har ansvar för introduktionen? I så fall, säg att du vill ha ett ansvarstillägg och en skriftlig överenskommelse på det.
Får du tid avsatt? Ge ett förslag. ›Jag uppskattar att det tar cirka 45 minuter. Då behövs någon som jobbar så att jag har tid för genomgången.‹
– Om du redan har ansvaret för introduktioner kanske din arbetsbeskrivning skrevs när det fanns mer tid. Påpeka att ni i dag har fullt från öppning och att utbildningen får ligga utanför öppet­tiderna. Säger arbetsgivaren att introduktionen inte är ditt ansvar kan du också säga det. ›Du får be hovmästaren förklara‹ eller vem den ansvarige är.

– Så sätt ner foten och påpeka att ni måste se över situationen. Om en arbetstagare arbetar under stress en längre tid finns det risk att han eller hon blir sjuk. Det gäller att få arbetsgivaren att förstå att arbetsmiljö är viktigt. Förklara också att om du inte räcker till och inte hinner servera, då förlorar arbetsgivaren pengar.

– Ta upp saken på egen hand först. Finns det en klubb eller platsombud kan du bolla frågan innan, så att du känner dig säker på vad som gäller. Säger arbetsgivaren nej till allt ska du så klart vända dig till klubben, eller till HRF-avdelningen, för att få stöd.

Ge Nina en lite tyngre roll

Maria Thulemark, bitr. lektor i turismvetenskap, Cetler-Högskolan Dalarna:

Maria Thulemark
Maria Thulemark. Foto: Per Eriksson

– Jag tänker att egenupplevd stress ofta inte uppmärksammas, eftersom den inte syns. Men den är för individen lika påfrestande och blir ett arbetsmiljöproblem om den fortsätter. Egentligen är det här ett bra tillfälle att prata med chefen om att försöka få arbetstid avsatt till att leda andra.

– Det kanske är dags att bli arbetsledare eller mellanchef? Att leda personal är meriterande, och kan bli starten på en karriär. Det är ett naturligt sätt att lyfta upp folk i branschen och på så vis behålla personalen i näringen. Ge ansvar och en lite tyngre roll, på så sätt kan den anställda utvecklas i karriären.

Resurser kan läggas både på utbildning i ledarskap och tid för nya arbetsuppgifter.

– Är den här personen mest senior så är det rimligt att hon får en annan typ av roll, att bli den som introducerar andra. Då måste arbetsgivaren tillåta det och tillsätta resurser så att det blir genomförbart.
Resurser kan här läggas både på utbildning i ledarskap och tid för nya arbetsuppgifter. Jag ska inte känna att jag behöver klara det här också, utöver alla andra sysslor.

Så lägger du upp introduktionen

Ulla Holmberg, organisationskonsult:

Ulla Holmberg. Foto: Privat

– Före introduktionen tycker jag att Nina ska sätta sig ner och gå igenom sina arbetsuppgifter, både stort och smått.
Den som har arbetat länge tänker inte på allt man gör och hur man gör det. Nina ska i förväg försöka planera in arbetsuppgifterna under introduktionen.

– What’s in it for me? tänker Nina kanske. Det ger en kick att få berätta om vad jag kan, för någon som förhoppningsvis är intresserad. Det är också viktigt för ens egen del, ett tillfälle att tänka över vad man gör på jobbet.
Att börja introduktionen i den positiva änden kan vara lättast, inled med att berätta om det bästa och roligaste med tjänsten.

– Det kan vara intressant att fråga hur de nyanställda brukar lära sig. En del vill göra själva direkt, andra föredrar en genomgång först, eller titta på. Om Nina är åt ›göra-hållet‹ känner hon kanske att detta är så lätt och naturligt, inget att tänka igenom. Men hon kan fråga: Hur vill du ha det, vad brukar funka för dig?
I rollen ingår också att följa upp. Det kan vara kontinuerligt: ›Du får skrika till om du inte fattar.‹ Nina kan också föreslå att de ses en gång i veckan och pratar om hur det funkar, så att hon vet att hon har förklarat rätt.
– Jag har jobbat mycket med handledning i domstolsvärlden. Där har vi haft en avslutning när man går från handledare och elev till kollegor. Det markerar att introduktionen är över, så den inte sträcker ut sig över hela sommaren.