Skaffa dig grepp om övertiden
Få övertag när det gäller övertid! Illustration: Anna Nilsson
Dina rättigheter övertid

Skaffa dig grepp om övertiden

Rawwwrr! Övertiden har en tendens att sluka både värdefull fritid och sovtid. Men det finns regler som begränsar dess framfart.

Publicerad 3 april 2018

1 Övertid existerar! Har arbetsplatsen kollektivavtal så finns det en regel om övertid och övertidsersättning i avtalet. Arbetsgivaren kan inte välja bort eller ersätta regeln med en egen kreation. Däremot kan det finnas ett lokalt avtal om årsarbetstid på arbetsplatsen, och då är det mer komplicerat. Kontakta HRF om ni har årsarbetstid och frågor om övertid.

OBS!

Kollektiv­avtalet i texten är det mellan HRF och Visita, som också kallas ”Gröna riks”.

2 Anställningen avgör. Övertid är när en heltidsanställd arbetar utöver schemalagd tid. Om du är deltidsanställd heter det »mertid« upp till heltid, det vill säga i snitt 40 timmar i veckan. Arbetstid därutöver är övertid. Arbetar du mertid och mer än tio timmar per dag ska du få övertidskompensation.

3 Godkända timmar. Övertid ska vara »på arbetsgivarens begäran«. Övertidsarbete kan också godkännas i efterhand, senast inom en månad efter löneutbetalningen för perioden.
Det händer så klart att ingen chef med befogenhet att godkänna övertid är på plats. Be att få besked från arbetsgivaren hur hen vill att ni ska göra vid sådana tillfällen.

Över- och mertidsersättning

Ersättning per timmeFör arbetad tid
Timlön + 45 procent extra, eller 1,5 timme betald ledighet.I anslutning till ordinarie arbetstid, de första två timmarna.
Timlön + 70 procent extra, eller 1,5 timme betald ledighet.I anslutning till ordinarie arbetstid, tid efter de första två timmarna.
Timlön + 90 procent extra, eller 2 timmar betald ledighet.Om du gått hem från jobbet eller kallas in på en ledig dag.
Ordinarie timlön, eller 1 timme betald ledighet.Om du är anställd på deltid och har tackat ja till att jobba mertid.

4 Ersättning finns. Du har rätt att få övertidsersättningen i pengar. Men du kan få betald ledighet i stället, om du och arbetsgivaren är överens om det. I rutan här intill hittar du kompensationen i avtalet mellan HRF och Visita, Gröna riks.
Uppdatering. I Gröna riksavtalet som gäller från den 1 april 2023 står det att kompensationen för övertid och mertid ska betalas ut vid nästkommande löneutbetalningstillfälle.

5 Inte frivilligt. Om chefen vill att du ska jobba övertid, då är du skyldig att göra det. Du får självklart föreslå att man frågar någon annan, men i slutändan bestämmer chefen. Deltids­anställda är inte skyldiga att jobba mertid.

6 Bortbytt. Byte av arbets­pass ger inte rätt till övertidskompensation. Men spetsa öronen om det är arbetsgivaren som föreslår ett byte, och det ligger inom 14 dagar. Är det här bytet frivilligt för dig? Eller rör det sig egentligen om en sen schemaändring?

7 Över gränsen? I arbetstids­lagen finns gränser för övertidsarbete. En anställd får jobba 200 timmar »allmän övertid« på ett år. Och under en kalendermånad får man jobba max 50 övertidstimmar. Sedan har arbetsgivaren en möjlighet att lägga ut »extra övertid« på 150 timmar per år. Men då ska det finnas särskilda skäl.

8 Få igen tiden. Du har rätt till dygnsvila, minst 11 timmar per 24-timmars­period. Men ibland händer något oförutsett som innebär att du måste jobba över, och inte får dina 11 timmar. Inom sju dagar ska du få en dygnsvila förlängd med de förlorade timmarna.

9 Ej på schemat. Besked om övertid ska lämnas snarast möjligt. Men den ska inte schemaläggas. Arbetstidslagen säger att övertid ska röra sig om tillfälliga behov. Den ska inte läggas ut som en regelbunden ökning av arbetstiden.

10 minuter! Om din arbetstid tillfälligt blir förlängd med tio minuter räknas det inte som övertid. Annars gäller att en påbörjad halvtimme ska ersättas som full halvtimme.

11 Övervaka. Vänta inte med att kräva in saknad övertidsersättning. Arbetsgivaren är enligt ­arbetstidslagen skyldig att anteckna övertid, mertid och liknande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här