Så pratar du med pressen
Kommer du på arbetsgivaren med att göra något fuffens. Ta upp det internt först, innan du berättar för pressen. Illustration: Anna Nilsson
Dina rättigheter medier

Så pratar du med pressen

Plötsligt hettar det till. Medierna är intresserade av vad som händer på ditt jobb och journalisterna vill intervjua. Men vad får du säga – och hur?

Publicerad 13 november 2017

1 Ja, du har yttrandefrihet. Enligt svensk grundlag har alla rätt att uttrycka åsikter av alla slag, så länge man håller sig inom vissa ramar. Det får inte vara förtal eller hets mot folkgrupp, till exempel.

2… Men också lojalitetsplikt. Alla som är anställda i privata företag omfattas av det som arbetsrättsligt kallas för lojalitetsplikt. Det betyder – mycket förenklat – att du inte alltid har rätt att prata hur som helst med vem som helst om vad som händer på ditt jobb.

3Du har rätt att kritisera din arbetsgivare. Alla anställda har kritikrätt. Men för att vara på den säkra sidan måste du först föra fram kritiken internt, det har Arbetsdomstolen konstaterat i flera domar. Gå först till chefen eller ta hjälp av facket.
Säg som det är. Om du väljer att prata med en journalist så måste det du säger också vara sakligt och korrekt. Syftet med att prata med journalisten får inte vara att skada din arbetsgivare.

4Du har rätt till källskydd. Det betyder att en journalist inte får avslöja varifrån hen har fått sin information, det står i grundlagen. Det är också okej att lämna ett anonymt tips. Tänk bara på att inte göra det från dator, telefon eller något annat som tillhör arbetsgivaren.

Chefen har rätt att försöka ta reda på vem som har läckt.

5Chefen får snoka. Chefen har rätt att försöka ta reda på vem som har läckt. Ibland hör man att arbetsgivaren inte får försöka ta reda på vem det är som har pratat med pressen. Det gäller bara anställda i offentlig verksamhet, som staten, kommuner och landsting. I ett privat företag kan chefen försöka luska ut vem det är som pratat.

6Be att få kolla dina citat innan det du sagt ska publiceras. Det är dock viktigt att vara medveten om att det är journalisten som avgör vad hen skriver och vilka andra hen pratar med. Men du ska så klart bli korrekt citerad.

7Kolla policyn! Vissa företag har en mediapolicy, där det står vilka som ska prata med journalister i olika situationer. Ta reda på om det finns en sådan på ditt jobb och vad som står i den.