Åtta steg för att odla upp en egen fackklubb
Så får ni en HRF-klubb att rota sig på jobbet – åtta enkla steg. Foto: Istockphoto
Dina rättigheter ORGANISERING

Åtta steg för att odla upp en egen fackklubb

Närodlat är bra! Så här får ni en HRF-klubb att slå rot på jobbet.

Publicerad 8 april 2021

1 Få koll på fördelarna. Med en fackklubb ökar chanserna till inflytande och ni kan driva frågor som ni tycker är viktiga. De som sitter i styrel­sen för en fackklubb representerar de andra på arbetsplatsen. Arbets­givaren är skyldig att informera klubben vid olika förändringar.

2 Ta vara på tillfället! Ofta är det ett problem på arbetsplatsen som väcker tanken på att bilda klubb. Har ni ett medlemsmöte för att diskutera problemet, kolla samtidigt intresset för en fackklubb. Någon från den lokala HRF-avdelningen kan hjälpa till med för­beredelserna och även delta på mötet.

3ska man vara. Det behövs minst tre personer för en klubbstyrelse. Ordförande väljs av medlemmarna, sedan kan styrelsen fördela uppdragen sinsemellan. En vice ordförande är bra att ha, liksom sekreterare och försäkringsinformatör. En person kan ha flera uppdrag.

4 Boka in datum för medlemsmöten och styrelsemöten. Ta hjälp av er HRF-avdelning med det praktiska, som att skriva protokoll och skicka in rätt papper till dem.

5 Lär er mer. Det finns utbildningar speciellt för klubbstyrelser, men börja gärna med HRF:s medlemsutbildning.

6 Värva! Ju fler som är med i HRF, desto mer tyngd får ni. Men det ni och arbetsgivaren förhandlar fram gäller alla anställda, inte bara HRF-medlemmar.

7 Klubben har för­handlingsrätt. Ni ska förhandla med arbetsgivaren om till exempel löner och uppsägningar. Rådgör med den lokala HRF-avdelningen om det känns nervöst, någon kan komma och sitta med. Det finns undantag, då det är HRF-avdelningen som förhandlar. Bland annat när arbetsgivaren vill frångå turordningen eller vid återanställning.

8 Ni har rätt till facklig tid. Ni kan ha möten och gå på fackliga utbildningar på betald arbetstid. Det finns klubbar på stora arbetsplatser som har lyckats förhandla fram tid varje vecka.