Så kan du påverka facket
Så kan HRF-medlemmarna bestämma. Foto: Istockphoto
Ur temat KONGRESS 2022
Snabbkurs Föreningsdemokrati

Så kan du påverka facket

Den 11–13 november pågår HRF:s kongress. Men det finns fler sammanhang där Hotell- och restaurangfackets medlemmar kan vara med och styra förbundets inriktning.

Publicerad 11 november 2022 Kommentera

1 Förbundet utgörs av sina medlemmar. Det är dina och dina kollegors önskemål, krav och beslut som styr förbundets inriktning. Ju fler som engagerar sig fackligt – desto mer debatt och friska idéer.

2 Precis som i riksdagspolitiken väljer man sina företrädare. Arbetsplatsombud och försäkringsinforma­törer är exempel på representanter du kan hitta på arbetsplatsen. De ska vara lyhörda för era behov, driva frågor som är viktiga för er på jobbet och informera om aktuella frågor i förbundet.

3 En arbetsplatsklubb är en facklig organisation i miniatyr. Den har mandat att förhandla med arbetsgivaren i frågor som rör arbetsplatsen. För att bilda fackklubb måste man vara minst tre medlemmar som tar på sig uppdrag i klubbstyrelsen.

4 Det finns fackliga ombud också på regional nivå: avdelningsstyrelsen. Den utses vid avdelningens årsmöte varje vår och leds av en ord­förande som har uppdraget vid sidan om sitt ordinarie arbete. Avdelningsstyrelsen leder och planerar avdelningskontorets verksamhet tillsammans med anställda ombudsmän och assis­tenter som jobbar med den dagliga verksamheten.

5 Förbundsstyrelsen är medlemmar som väljs vid HRF:s kongress vart fjärde år. Deras uppgift är att se till att förbundets verksamhet är i linje med de beslut som fattas på kongress och förbundsmöte. Förbundsstyrelsen har elva ledamöter.

6 Tre av förbunds­styrelsens ledamöter är fackliga på heltid och har en förtroendeanställning i Hotell- och restaurangfacket så länge deras uppdrag varar. Det är ordförande, vice ordförande och avtalssekreterare. De kallas Arbetsutskottet, AU, och deras uppdrag är att leda förbundets verksamhet i vardagen.

7 Varje år som det inte är kongress hålls ett förbundsmöte med representanter från hela landet. Dit kan medlemmar skicka förslag, motioner, som är av mer kortsiktig karaktär än kongressens förslag. Det är också ett tillfälle att följa upp förbundsstyrelsens arbete och att man verkställer kongressens beslut. Förbundsmötets leda­möter deltar också på kongressen.

8 Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Den infaller vart fjärde år och samlar 74 ombud som väljs ute i avdelningarna. Kongressens uppgift är att besluta om förbundets inriktning de kommande åren och att välja förbundsstyrelse och ledamöter till förbundsmötet. Nästa kongress är den 11–13 november i år.

Ingår i temat: KONGRESS 2022 16 artiklar

Alla artiklar i temat (13 till)