Så funkar röda dagarna
Mjukdagar, röda dagar, extra ledighetsdagar - kärt (men lite omständligt) barn har många namn. Foto: Kristin Lidström
Dina rättigheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så funkar röda dagarna

Du kan tjäna in extra ledighetsdagar under kommande helger. Regeln om "röda dagarna" är lite krånglig, men det lönar sig att läsa på!

Publicerad 17 december 2013

1 Full pott på ledighet. Jul- och nyårshelgen kan ge olika antal extra ledighetsdagar – när den 24, 25, 26 och 31 december samt den 1 januari och 6 januari alla infaller på vardagar, har du maximal möjlighet att tjäna in extra ledighet.

2 Vad krävs? Heltidsanställda kan få en extra ledighetsdag om de arbetar, har ordinarie ledigt enligt schema eller har semester på en helgdag samt på jul-, nyårs- och midsommarafton som infaller måndag – fredag. Detsamma gäller för deltidare som jobbar i genomsnitt fem dagar i veckan. För lördagar gäller speciella regler, se rutan här nedan.

Röd dag på en lördag

På ”röda lördagar” finns det också en chans att tjäna in en extra ledighetsdag. Men speciella regler gäller.

 • Du måste vara heltidsanställd (eller deltid med i snitt fem arbetsdagar i veckan) och du måste ha en arbetsdag på lördagen.
 • Det ska också vara en helgdag som infaller på lördagen och inte en av ”aftnarna”.
 • Helgdagar som infaller på söndagar ger ingen extra ledighetsdag. Undantaget är nationaldagen 6 juni. När den infaller på en lördag eller söndag intjänar den som arbetar en extra ledighetsdag.

Den som jobbar färre än fem dagar i veckan i snitt tjänar en ledighetsdag om helgdagen/aftonen är måndag – fredag och på en arbetsdag. Frånvaro som sjukskrivning, vabb och tjänstledighet ger inte extra ledighetsdagar.

3 Därför är det lite krångligt. Veckodagar och din anställnings omfattning påverkar om du får extra ledighetsdag eller inte. Det beror på att regeln om de extra ledighets­dagarna bland annat är ett sätt att jämna ut skillnaden i total arbetstid mellan folk som jobbar »kontorstider« med helgledigt och anställda i den helg- och nattöppna hotell- och restaurangbranschen.Tanken är att hotell- och restaurang­anställda ska få lika mycket betald ledighet som övriga arbetsmarknaden

4 Kollektivavtal krävs. Om du är vikarie, visstidsanställd eller fast anställd spelar ingen roll. Finns regeln i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats har du rätt till de röda dagarna. Anställningen måste dock sträcka sig längre än två månader. Även sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder omfattas, om arbetsgivaren betalar ut lön.

5 Det här med helgstängt. Om du är schemalagd att arbeta på en dag som ger dig en extra ledighetsdag och din arbets­givare har valt att stänga företaget så kvittar din extra ledighetsdag ut sig med en gång i och med att du är hemma med lön.

6 Så tar du ut ledigheten. En av de extra ledighetsdagarna ska läggas ut under julhelgen. Det innebär en dag ledigt med din vanliga lön, inget semestertillägg eller löneavdrag. Arbetsgivaren måste säga till en vecka i förväg om röda dagar ska läggas ut. Om ni inte kommer överens om något annat ska dina outtagna ledighetsdagar läggas ut till semestern kommande år. Ledighet som tjänas in exempelvis under december ett år kan dock läggas ut till och med den 31 mars året efter.

7 Det finns alternativ! Det går att göra en lokal överenskommelse efter förhandling med facket. Då kan de anställda i stället för extra ledighetsdagar få arbetstidsförkortning, motsvarande två timmar i veckan för heltid, året om. Den som är deltidsanställd kan komma överens med sin arbetsgivare om att få pengar i stället.
Om någon har tjänat in extra ledighetsdagar och slutar på jobbet, ska hen få 1/22 av månadslönen per intjänad, outtagen dag.

8 Så vet du om det gäller dig. Regeln finns inte bara i Gröna riks-avtalet mellan HRF och Visita (4 kapitlet, §13) samt i hängavtalet på samma avtal. Den är även inskriven i HRF:s avtal med Arbetsgivaralliansen, i Idea-avtalet och i avtalet för anställda på Folkets hus och parker. LSG-avtalet och Serverings­avtalet är däremot två avtal som har egna skrivningar om röda dagar. Kolla efter rubriken ”Extra ledighetsdagar” eller liknande i ditt kollektivavtal.

Snabbguide till dagarna

Fortfarande förvirrande? Ta en titt i den här guiden som vi lånat direkt ur kollektivavtalet.

Veckodag Måndag – fredag Lördag
Typ av helgdag
 • Helgdag
 • Nyårsafton
 • Midsommar­afton
 • Julafton
 • Helgdag
Anställd på heltid 100% eller deltid fem dagar/vecka intjänar en ledighetsdag om han eller hon
 • Arbetar
 • Har ordinarie ledighetsdag
 • Har semester
 •  Arbetar
Anställd på deltid, färre än fem dagar/vecka
intjänar en ledighetsdag om han eller hon
 • Arbetar

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

@hotellrevyn

Vi finns där du finns
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här