Så funkar hälsokontroller vid nattjobb
Foto: Istockphoto
Snabbkurs HÄLSA

Så funkar hälsokontroller vid nattjobb

Du som jobbar natt har rätt till regelbundna hälsokontroller. Se till att du får dem! De sena passen sliter på kroppen – även för riktiga nattugglor.

Publicerad 14 september 2021

1 De här arbetstiderna gäller. Tiden mellan klockan 22 och 06 räknas som natt. Den som normalt jobbar minst tre timmar under den tiden, eller kommer att ha minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natten, ska erbjudas en riktad  hälsokontroll.

2Hälsan kan påverkas direkt – eller på sikt. Det är väldigt individuellt hur man mår av nattarbete. En del märker rätt snabbt att det inte är något för dem och ser till att byta jobb. Men det knepiga är att det är svårt att förutse vilka följderna blir på sikt.

3 Ökad risk för vissa sjukdomar. Nattarbete gör att dygnsrytmen sätts ur spel och det kan vara svårt att få tillräckligt med sömn. Risken för högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmbesvär, diabetes typ 2 och vissa cancerformer ökar. Vid en medicinsk kontroll går det att upptäcka tidiga tecken på ohälsa.

4 Så ofta ska du få hälsokontroll. Du ska erbjudas hälsoundersökning innan du börjar arbeta natt och senast inom tre månader om du går över från dagjobb. Alla under 50 år ska sedan erbjudas undersökning med högst sex års mellanrum. Den som fyllt 50 ska få erbjudande minst vart tredje år.

5 Så går det till. Vid undersökningen frågar läkaren om arbetsförhållanden, eventuella sjukdomar, levnadsvanor samt kollar blodtryck och annat som kan vara nödvändigt för att avgöra risker för just dig. Troligen kommer även frågor om rökning, alkohol- och drogvanor.

6 Du ska få frågan! Det är frivilligt för anställda att gå på undersökningen, men arbetsgivare måste erbjuda den. Får du ingen kallelse men vill gå, säg till! Händer ingenting då, kontakta förtroendevald eller din lokala HRF-avdelning.