Så funkar din rätt till återanställning
Anställningstiden avgör turordningen. Foto: Istockphoto
Dina rättigheter ÅTERANSTÄLLNING

Så funkar din rätt till återanställning

Uppsagd? Här är jobbchansen du inte får missa. Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan få komma tillbaka till sitt jobb. Men det finns några saker att tänka på.

Publicerad 18 januari 2021

Rätten till åter­anställning finns reglerad i lagen om anställningsskydd, las. Så här gör du för att bli erbjuden lediga tjänster hos din tidigare arbetsgivare.

1 Kolla om det gäller dig! Alla har inte före­trädesrätt till återanställning. Du ska ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Dessutom måste du ha jobbat mer än tolv månader under den senaste treårsperioden. En säsongsanställd som varit anställd mer än sex månader de senaste två åren har företrädesrätt till ny säsongsanställning. Den som bara jobbat extra vid behov har ingen företrädesrätt.

2 Säg till – skriftligt. Om du blir uppsagd och vill komma i fråga för återanställning måste du säga till. Gör det skriftligt och lämna till arbetsgivaren. På hrf.net finns en blankett som du kan fylla i.

3 Sätt dig in i kö­systemet. Om flera sägs upp samtidigt på grund av arbetsbrist är det individens totala anställningstid som räknas när man avgör vem som först ska erbjudas en ledig tjänst. Om flera har lika lång anställningstid är det åldern som avgör. Äldst går först.

4 Håll koll på tiden. Företrädesrätten till återanställning gäller under uppsägningstiden och ytterligare nio månader. Om du har tre månaders uppsägningstid blir det alltså 3+9 månader.

5 Tänk på att om du erbjuds vikariat eller allmän visstid har du rätt att starta om dina nio månaders förtursrätt när den tillfälliga anställningen tar slut. Kom då ihåg att göra en ny intresse­anmälan.

6 Ja, du kan säga nej. Om du inte vill ha den tjänst som din gamla arbetsgivare erbjuder kan du tacka nej. Men om det anses vara ett rimligt erbjudande förlorar du din företrädesrätt till återanställning.

7 Tänk på att om du erbjuds vikariat eller allmän visstidsanställning har du rätt att starta om dina nio månaders förtursrätt när den tillfälliga anställningen tar slut. Kom då ihåg att
göra en ny intresse­anmälan.

8 Vi säger att det blir en ledig tjänst hos din tidigare arbetsgivare. För att kunna göra anspråk på den måste du ha tillräckliga kvalifikationer. Däremot måste det inte vara exakt den tjänst du hade när du blev uppsagd. Om du kan trimmas in i ett nytt jobb på rimlig tid ska du erbjudas det.