Så funkar arbetsplikten
Måste jag jobba i disken när jag är anställd för något annat? Foto: Colourbox
Dina rättigheter ARBETSPLIKT

Så funkar arbetsplikten

Jobba i disken fast det står serveringspersonal på anställningsbeviset, kan chefen kräva det? Vad innebär arbetsplikt egentligen? Vi reder ut!

Publicerad 21 november 2019

1 Chefen har (ofta) rätt. »Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet« står det i kollektivavtalet. Det ger arbetsgivaren stor makt att bestämma hur arbetet ska organiseras, utföras och av vilka. Arbets­givaren får även omplacera anställda – inom ramen för deras arbetsskyldighet.

2 Vad är arbetsskyldighet? När en anställd skriver på ett anställningsavtal lovar hen att uppfylla sina skyldigheter gentemot arbets­givaren. En av dem är att utföra det arbete som arbetsgivaren leder och fördelar. Det kallas arbetsskyldighet eller arbetsplikt.

3 Nya arbetsuppgifter. Säg att arbetsgivaren vill att en servitör ska jobba i diskrummet en kväll. För att avgöra om han är skyldig att göra detta ställs tre frågor: utförs de nya arbetsuppgifterna för arbetsgivarens räkning? Ligger de nya arbetsuppgifterna inom det kollektiv­avtalsområde som personen tillhör? Är den anställda tillräckligt kvalificerad för de nya arbetsuppgifterna?

4 Inget befattningsskydd. I HRF:s kollektivavtal finns inte befattningsskydd. Det betyder att även om du är anställd som till exempel servitör, så har du arbetsskyldighet inom hela kollektivavtalsområdet på arbetsstället, förutsatt att du har tillräcklig utbildning och kompetens.

5 Tillfälligt eller permanent. Det är skillnad på att be till exempel servitören att rycka in i disken och hjälpa till en kväll, och att ge honom stadigvarande nya arbetsuppgifter. Om det är stadigvarande så handlar det om en omplacering och ska förhandlas med facket.

6 Det måste finnas skäl. Det går inte att »straffa« en anställd med nya arbetsuppgifter, även om de ligger inom ramen för arbetsskyldigheten. Detta kallas »Bastubadarprincipen« efter ett fall i Arbetsdomstolen där en industriarbetare fått mer okvalificerade arbetsuppgifter med sämre arbetstid och löneförmåner efter att ha blivit påkommen med att bada bastu på arbetstid. Sådana omplaceringar är inte okej, konstaterade AD.

7 Undantag i särskilda fall. Det kan dock finnas godtagbara skäl för att arbetsgivaren ska ge den anställda helt nya arbetsuppgifter, som till exempel att personen utsatt kollegor för trakasserier. Alternativet i dessa fall skulle kunna vara uppsägning.

8 Kan man vägra? Att vägra uppfylla arbetsplikten kan i förlängningen vara saklig grund för uppsägning, om det inte finns godtagbara skäl att vägra. Ett sådant skäl kan vara att arbetsuppgifterna innebär fara för liv och hälsa.