Så får chefen inte kamerabevaka
Foto: Colourbox
Snabbkurs KAMERABEVAKNING

Så får chefen inte kamerabevaka

Att sätta upp en bevakningskamera är rätt lätt. Att följa reglerna verkar vara lite svårare. – De kan ha satts upp i brottsbekämpande syfte, men sedan använts för att kontrollera och bevaka personalen, säger Sarah Bodlander, jurist på IMY.

Publicerad 22 januari 2024

Det är tillåtet att sätta upp kameror, men de får inte användas för att bevaka anställda. Sarah Bodlander, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, förklarar.

Sarah Bodlander.
Foto: Thron Ullberg

Hur vanligt är det med bevakning på hotell och restauranger?
– Eftersom det inte krävs något tillstånd får IMY inte någon sådan information. Men det är viktigt att komma ihåg att detta inte betyder att det per automatik är lagligt att sätta upp kameror där. GDPR och kamerabevakningslagen måste följas.

Vilka klagomål får ni in?
– Från juni 2022 till november 2023 har det kommit in minst nio ärenden om att kamerabevakning på hotell eller restaurang inte görs enligt reglerna. En del har gällt kameror på fasader som bevakar gatan utanför, men vi har också fått in klagomål om att materialet används på ett sätt som inte varit ändamålet. De kan ha satts upp i brottsbekämpande syfte, men sedan använts för att kontrollera och bevaka personalen.

Generellt finns ett starkt stöd för att som arbetstagare slippa bli bevakad.

Vad kan personalen göra?
– Generellt finns ett starkt stöd för att som arbetstagare slippa bli bevakad på sin arbetsplats. Man står i beroendeställning till sin arbetsgivare. Om man upplever att man blir bevakad på ett olagligt sätt finns möjlighet att visselblåsa. På vår hemsida står hur man kan göra.

Vad gör ni när ni får veta att det inte går rätt till?
– Vi tittar på alla klagomål och gör en bedömning av vilken åtgärd vi ska vidta. Ibland börjar vi med att skicka ut ett informationsbrev, men vi kan också inleda en tillsyn direkt.

Sju regler arbetsgivare måste följa

1 Informera skriftligt

Det räcker inte att bara berätta muntligt att arbetsplatsen kamerabevakas, eftersom det blir svårt att i efterhand kolla att det verkligen har informerats. Dessutom är det ohanterligt att muntligen informera gäster och leverantörer.

2 Dubbelinformera

Det måste finnas både skylt och hänvisning till webbplats. Det ska finnas information om ändamålet, hur materialet hanteras och kontaktuppgifter till den som satt upp kamerorna.

3 Följ lagar och regler

Det ska finnas stora problem med brottslighet för att få kamerabevaka på restaurang, men något förvirrande krävs det inte tillstånd för att göra det. Men reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen ska följas. Integritetsskydds­myndigheten, IMY, kan göra tillsyn hos företag. Följs inte reglerna kan det bli sanktionsavgifter.

4 Sätt upp på rätt ställe

Entréer utanför restauranger eller nattklubbar får bevakas, om det finns problem med våld eller narkotika, för att skydda personal och ordningsvakter. Kassabevakning kan också vara ok. Snabbmatsrestauranger som har öppet sent och ligger centralt i städer eller längs med stora vägar kan få ha kameror vid kassor och entréer.

5 Håll dig till syftet

Anställda ska generellt inte bli kamerabevakade på jobbet. Arbetsgivaren får inte bevaka hur de anställda arbetar. Det går heller inte för sig att kamerabevaka lunchrum eller omklädningsrum.

6 Förhandla

Arbetsgivaren ska förhandla med facket innan kameror sätts upp på arbetsplatsen.

7 Hantera varsamt

Det som spelas in får inte lagras längre än nödvändigt och den som får titta har tystnadsplikt. Det är dock tillåtet att dela med sig av materialet till polisen eller annan brotts­bekämpande myndighet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här