Fråga om jobbet

Övertid och årsarbetstidsavtal?

Publicerad 18 oktober 2018

Fråga:Min arbetsgivare har kollektiv­avtal och tillämpar årsarbetstid. I sommar har jag jobbat 90 ­timmar i övertid. Nu vill chefen ge mig lediga dagar lite hur som helst mitt i veckan, utan att jag vill det. Får chefen göra så? Eller kan jag vara med och bestämma dagarna eller få ut pengar?

F

Svaret är äldre än ett år

Svar:För att arbetsgivaren ska få tillämpa årsarbetstidsavtal ska verksamheten uppfylla vissa kriterier och de ska först ha förhandlat med ­Hotell- och restaurangfacket om avtalet.

Många arbetsgivare använder tyvärr någon egen variant av »timbank« som sträcker sig över en längre period än den tillåtna beräkningsperioden för schemat. Det leder ofta till brott mot arbetstidslagen och kollektivavtalet. Om din arbetsgivare säger att det finns ett årsarbetstidsavtal kan du kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Hotell- och restaurangfackets avdelning för att få veta om det finns och vad som gäller.

När det finns ett årsarbetstidsavtal och man arbetar övertid så är det kollektiv­avtalets regler som gäller, alltså att all arbetstid utöver ordinarie arbetstid ska ersättas med övertids­ersättning.
Även om det finns ett års­arbetstidsavtal så ska arbetstiden vara schemalagd, oftast med minst 14 dagars fram­förhållning. Men det kan finnas andra lokala överenskommelser, så ta reda på vad som står i det avtal som gäller hos er.

Om man blir beordrad att arbeta utöver schemalagd arbetstid ska övertidsersättning betalas ut.
För att ha rätt till övertids­ersättning ska man arbeta heltid. Arbetar man u­töver ordinarie arbetstid och är deltidsanställd så är det mertid och ger inte rätt till övertidsersättning. Övertiden kan kompenseras med betald ­ledighet om du och arbetsgivaren är överens om det, annars ska den betalas ut i pengar.

Kom ihåg att övertidsarbete ska vara beordrat av arbetsgivaren eller godkänt senast en månad i efterhand. Om du behöver stanna kvar längre något arbetspass ska du stämma av med en chef först, så att de kan godkänna övertiden.
Är ingen chef med befogenhet på plats så kan ni prata med er arbetsgivare och fråga hur ni ska göra vid sådana tillfällen. Fråga om ni själva ska få avgöra om ni behöver stanna kvar längre och vid vilka tillfällen det i så fall gäller.

Anette Olsson, ­ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

  Skicka en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här