Ove tar mina idéer!
Ove tar åt sig äran för Pierres idéer. Foto: Kristin Lidström
Arbetslivsakuten Dina rättigheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ove tar mina idéer!

Konferensvärden Pierre har ett problem med en av sina kollegor. Ove tar åt sig äran för saker som Pierre kommer på och presenterar dem för chefen som sina egna. Det är små grejer: en smartare möblering eller att plasta in manualen till högtalarsystemet så den håller sig fräsch. Men det irriterar ändå Pierre. Vad ska han göra? Påpeka att det egentligen var hans idéer?

Publicerad 20 november 2013

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket:
»Om man som i Pierres fall har olika goda idéer och endast bollar dessa med sina arbetskamrater finns ju risken att det inte händer något. Ove kanske vill påverka och få saker gjorda ­genom att belysa förbättringar på problem. Ska man se det ­utifrån Pierres ögon kan Ove lätt uppfattas som en ›energitjuv‹ som tar åt sig av andras förslag och idéer för att hamna i en bättre position. Mitt tips är att om det upplevs som ett problem mellan Pierre och Ove ska detta lösas dem två emellan. Möjligen kan det vara så att de kompletterar varandra, med Pierres idéer och Oves handlingskraft, till något ännu bättre och kan framföra idéerna som ›våra‹ i stället för ›min‹.«

Birgitta Ahltorp, organisationskonsult och psykolog:
»Pierre ska absolut inte gå  till chefen och säga att det egentligen är han som kommit med de idéer som Ove för fram som sina egna. Detta är något som Pierre måste göra upp med Ove öga mot öga.
Till exempel kan Pierre säga så här: ›När du i går på mötet la fram förslaget om möblering av lilla konferensen så var det ju den idé som jag kom på. Jag blev ledsen när jag hörde att du gav sken av att det var du som kommit på det som jag egentligen står bakom. Jag vill ju som alla andra ha ett kreativt klimat där vi  öppet kan bolla idéer. Därför skulle jag önska att du i fortsättningen i liknande situationer berättar vem som kommit med det förslag som du för fram.‹
Om inte det fungerar slutar Pierre att öppet diskutera förslag på olika lösningar, vilket ju inte är bra för vare sig trivsel eller effektivitet.
För chefen gäller det att uppmuntra till öppen dialog och inbjuda till diskussioner. Ju öppnare mötesklimat, desto mindre  risk för att en medarbetare tar för sig av chefens uppmärksamhet på andras bekostnad, vilket det här är fråga om.«

Ann Falkinger, föreläsare och författare till boken Förhandla, kvinna!
»En idé är att Pierre i framtiden sparar sina förslag till exempelvis ett personalmöte och lägger fram dem då. Före mötet kan Pierre ha pratat lite löst med sin chef om sin idé, för att ›så ett frö‹ men utan att det krävs ett ja eller nej. Chefen får då tid att vänja sig vid tanken.
Inför mötet ska Pierre tänka igenom vad han har för argument. Tre goda skäl, något som går att uttrycka i korta enkla meningar. Och ett av skälen ska det ånga ekonomi om. Det är viktigt hur chefen ska uppfatta det här, och chefer uppskattar när något kan ge ekonomiska fördelar.
Om Pierre inledningsvis formulerar sig och säger ›Ett förslag som jag har‹ eller ›En idé är att‹ visar han att han vill arbeta vidare med idén i grupp, han är inte helt klar. Det ger en ödmjuk framtoning och skriver inte någon på näsan. Det gör det också lättare att revidera sin synpunkt.
Det är viktigt att Pierre för fram sina argument strukturerat. Han kan säga ›För det första, för det andra, för det tredje‹.
Han bör också ha förberett sig genom att lista eventuella invändningar.
Då framstår Pierre som genomtänkt, han blir en som vet vad han pratar om.
När Pierre har lagt fram sina argument kan det bli  tyst. Då finns en risk för att han tänker att det är tyst på grund av att folk inte förstod. Om Pierre bara pratar på tappar han stringensen. Han kan i stället avsluta med påhängsfråga av typen ›Hur ser ni på förslaget?‹
Ibland kan det under ett möte hända att någon sammanfattar det föregående talare sagt på ett sätt som ger intryck av att personen själv har kommit med idén. Det går att motverka med lite humor,  om Pierre exempelvis med glimten i ögat kan säga ›Ja, vad kul att du är på min linje, Ove, det var precis det jag sa nyss‹.
Om Pierre kan hantera detta konstruktivt är det bra för hans fortsatta karriär, han kommer då att uppfattas som en person som kan komma på lösningar och är lätt att samarbeta med.«

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här