Obligatoriskt möte utan lön?
Illustration: Anna Nilsson
Fråga om jobbet

Obligatoriskt möte utan lön?

Publicerad 17 september 2018

Fråga:Jag jobbar i snabbmats­branschen och vår arbetsgivare har kallat in oss till ett obliga­toriskt personalmöte. Man får inte betalt under tiden som man är på mötet, trots att det är obligatoriskt. Restaurangen har kollektivavtal. Vad säger avtalet?

Markus

Svaret är äldre än ett år

Svar:Obligatoriska möten ska ske på arbetstid och för arbetad tid ska den anställda ha lön.
Äger mötet rum på tid utanför den ordinarie schema­lagda arbetstiden så kan den anställda dessutom ha rätt till övertidsersättning enligt kollektivavtal.

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

  Skicka in en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här